25350 ● Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου | Νέα Καλλίστη Ροδόπης

25350 - Νέα Καλλίστη Ροδόπης. Περιοχές με υπεραστικό κωδικό κλήσης «2535» ● Nea Kallisti Rodopis dialing code

Υπεραστικός κωδικός κλήσης 25350 για τα σταθερά τηλέφωνα στην περιοχή Νέα Καλλίστη Ροδόπης της Γεωγραφικής Ζώνης «25» (Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας ● Περιφέρεια Θράκης). Αριθμοδότηση, γεωγραφικός αριθμός, σταθερή τηλεφωνία κλπ περιοχών στον Δήμο Κομοτηνής ● Nea Kallisti Rodopis in Greece. Telephone area – dialing code

Φανάρι Κομοτηνής. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2535

Φανάρι Κομοτηνής. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2535 ● Fanari Rodophs Thrakh Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25350 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Φαναρίου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Φανάρι | Fanari phone - dialing code.

Περισσότερα »

Πόρπη Κομοτηνής. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2535

Πόρπη Κομοτηνής. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2535 ● Porph Rodophs Thrakh Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25350 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Πόρπης. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Πόρπη | Porpi phone - dialing code.

Περισσότερα »

Νέα Καλλίστη Κομοτηνής. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2535

Νέα Καλλίστη Κομοτηνής. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2535 ● Nea Kallisth Rodophs Thrakh Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25350 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Νέας Καλλίστης. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Νέα Καλλίστη | Nea Kallisti phone - dialing code.

Περισσότερα »

Μέση Κομοτηνής. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2535

Μέση Κομοτηνής. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2535 ● Mesh Rodophs Thrakh Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25350 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Μέσης. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Μέση | Mesi phone - dialing code.

Περισσότερα »

Καλλίστη Κομοτηνής. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2535

Καλλίστη Κομοτηνής. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2535 ● Kallisth Rodophs Thrakh Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25350 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Καλλίστης. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Καλλίστη | Kallisti phone - dialing code.

Περισσότερα »