25340 ● Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου | Ίασμος Ροδόπης

25340 - Ίασμος Ροδόπης. Περιοχές με υπεραστικό κωδικό κλήσης (ΕΚΠ) «2534» ● Iasmos Rodopis in Greece dialing code

Υπεραστικός κωδικός κλήσης 25340 για τα σταθερά τηλέφωνα στην περιοχή Ίασμος Ροδόπης της Γεωγραφικής Ζώνης «25» (Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας ● Περιφέρεια Θράκης). Αριθμοδότηση, γεωγραφικός αριθμός, σταθερή τηλεφωνία κλπ περιοχών στον Δήμο Ιάσμου ● Iasmos Rodopis in Greece. Telephone area – dialing code

Ίασμος Ροδόπης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2534

Ίασμος Ροδόπης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2534 ● Iasmos Rodophs Thrakh Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25340 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Ιάσμου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στον Ίασμο | Iasmos phone - dialing code.

Περισσότερα »

Αμαξάδες Ιάσμου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2534

Αμαξάδες Ιάσμου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2534 ● Amaksades Rodophs Thrakh Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25340 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) των Αμαξάδων. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στους Αμαξάδες | Amaxades phone - dialing code.

Περισσότερα »

Κοπτερό Ιάσμου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2534

Κοπτερό Ιάσμου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2534 ● Koptero Rodophs Thrakh Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25340 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Κοπτερού. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Κοπτερό | Koptero phone - dialing code.

Περισσότερα »

Πολύανθο Ιάσμου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2534

Πολύανθο Ιάσμου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2534 ● Poluantho Rodophs Thrakh Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25340 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Πολύανθου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Πολύανθο | Polyantho phone - dialing code.

Περισσότερα »

Άνω Αμαξάδες Ιάσμου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2534

Άνω Αμαξάδες Ιάσμου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2534 ● Ano Amaksades Rodophs Thrakh Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25340 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) των Άνω Αμαξάδων. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στους Άνω Αμαξάδες | Ano Amaxades phone - dialing code.

Περισσότερα »

Διαλαμπή Ιάσμου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2534

Διαλαμπή Ιάσμου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2534 ● Dialamph Rodophs Thrakh Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25340 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Διαλαμπής. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Διαλαμπή | Dialampi phone - dialing code.

Περισσότερα »

Γαλήνη Ιάσμου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2534

Γαλήνη Ιάσμου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2534 ● Galhnh Rodophs Thrakh Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25340 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Γαλήνης. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Γαλήνη | Galini phone - dialing code.

Περισσότερα »

Μωσαϊκό Ιάσμου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2534

Μωσαϊκό Ιάσμου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2534 ● Mosaiko Rodophs Thrakh Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25340 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Μωσαικού. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Μωσαϊκό | Mosaiko phone - dialing code.

Περισσότερα »

Ιππικό Ιάσμου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2534

Ιππικό Ιάσμου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2534 ● Ippiko Rodophs Thrakh Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25340 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Ιππικού. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Ιππικό | Ippiko phone - dialing code.

Περισσότερα »

Τρίκορφο Ιάσμου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2534

Τρίκορφο Ιάσμου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2534 ● Trikorfo Rodophs Thrakh Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25340 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Τρικόρφου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Τρίκορφο | Trikorfo phone - dialing code.

Περισσότερα »