25330 ● Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου | Ξυλαγανή Ροδόπης

25330 - Ξυλαγανή Ροδόπης. Περιοχές με υπεραστικό κωδικό κλήσης «2533» ● Xylagani Rodopis in Greece dialing code

Υπεραστικός κωδικός κλήσης 25330 για τα σταθερά τηλέφωνα στην περιοχή Ξυλαγανή Ροδόπης της Γεωγραφικής Ζώνης «25» (Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας ● Περιφέρεια Θράκης). Αριθμοδότηση, γεωγραφικός αριθμός, σταθερή τηλεφωνία κλπ περιοχών στον Δήμο Μαρωνείας – Σαπών ● Xylagani Rodopis in Greece. Telephone area – dialing code

Ξυλαγανή Μαρωνείας – Σαπών. Υπεραστικός κωδικός τηλεφώνου 2533

Ξυλαγανή Μαρωνείας - Σαπών. Υπεραστικός κωδικός τηλεφώνου 2533 ● Ksulaganh Rodophs Thrakh Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25330 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Ξυλαγανής. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Ξυλαγανή | Xylagani phone - dialing code.

Περισσότερα »

Βέννα Μαρωνείας – Σαπών. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2533

Βέννα Μαρωνείας - Σαπών. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2533 ● Venna Rodophs Thrakh Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25330 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Βέννας. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Βέννα | Venna phone - dialing code.

Περισσότερα »

Προσκυνητές Μαρωνείας – Σαπών. Υπεραστικός κωδικός τηλεφώνου 2533

Προσκυνητές Μαρωνείας - Σαπών. Υπεραστικός κωδικός τηλεφώνου 2533 ● Proskunhtes Rodophs Thrakh Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25330 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) των Προσκυνητών. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στους Προσκυνητές | Proskynites phone - dialing code.

Περισσότερα »

Μαρώνεια Ροδόπης. Υπεραστικός κωδικός τηλεφώνου 2533

Μαρώνεια Ροδόπης. Υπεραστικός κωδικός τηλεφώνου 2533 ● Maroneia Rodophs Thrakh Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25330 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Μαρώνειας. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Μαρώνεια | Maroneia phone - dialing code.

Περισσότερα »

Εργάνη Μαρωνείας – Σαπών. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2533

Εργάνη Μαρωνείας - Σαπών. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2533 ● Erganh Rodophs Thrakh Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25330 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Εργάνης. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Εργάνη | Ergani phone - dialing code.

Περισσότερα »

Σαλμώνη Μαρωνείας – Σαπών. Υπεραστικός κωδικός τηλεφώνου 2533

Σαλμώνη Μαρωνείας - Σαπών. Υπεραστικός κωδικός τηλεφώνου 2533 ● Salmonh Rodophs Thrakh Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25330 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Σαλμώνης. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Σαλμώνη | Salmoni phone - dialing code.

Περισσότερα »

Μίρανα Μαρωνείας – Σαπών. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2533

Μίρανα Μαρωνείας - Σαπών. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2533 ● Mirana Rodophs Thrakh Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25330 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) των Μιράνων. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στα Μίρανα | Mirana phone - dialing code.

Περισσότερα »

Ίμερος Μαρωνείας – Σαπών. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2533

Ίμερος Μαρωνείας - Σαπών. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2533 ● Imeros Rodophs Thrakh Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25330 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Ιμέρου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στον Ίμερο | Imeros Rodopis phone - dialing code.

Περισσότερα »

Ασκητές Μαρωνείας – Σαπών. Υπεραστικός κωδικός τηλεφώνου 2533

Ασκητές Μαρωνείας - Σαπών. Υπεραστικός κωδικός τηλεφώνου 2533 ● Askhtes Rodophs Thrakh Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25330 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) των Ασκητών. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στους Ασκητές | Hayati Başkan phone - dialing code.

Περισσότερα »

Κρυονέρι Μαρωνείας – Σαπών. Υπεραστικός κωδικός τηλεφώνου 2533

Κρυονέρι Μαρωνείας - Σαπών. Υπεραστικός κωδικός τηλεφώνου 2533 ● Kruoneri Rodophs Thrakh Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25330 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Κρυονερίου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Κρυονέρι | Kryoneri phone - dialing code.

Περισσότερα »