25320 ● Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου | Σάπες Ροδόπης

25320 - Σάπες Ροδόπης. Περιοχές με υπεραστικό κωδικό κλήσης (ΕΚΠ) «2532» ● Sapes Rodopis in Greece dialing code

Υπεραστικός κωδικός κλήσης 25320 για τα σταθερά τηλέφωνα στην περιοχή Σάπες Ροδόπης της Γεωγραφικής Ζώνης «25» (Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας ● Περιφέρεια Θράκης). Αριθμοδότηση, γεωγραφικός αριθμός, σταθερή τηλεφωνία κλπ περιοχών στους Δήμους Αρριανών και Μαρωνείας – Σαπών ● Sapes Rodopis in Greece. Telephone area – dialing code

Σάπες Ροδόπης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2532

Σάπες Ροδόπης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2532 ● Sapes Rodophs Thrakh Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25320 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) των Σαπών. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στις Σάπες | Sapes phone - dialing code.

Περισσότερα »

Αρριανά Ροδόπης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2532

Αρριανά Ροδόπης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2532 ● Arriana Rodophs Thrakh Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25320 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) των Αρριανών. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στα Αρριανά | Arriana phone - dialing code.

Περισσότερα »

Αρίσβη Μαρωνείας – Σαπών. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2532

Αρίσβη Μαρωνείας - Σαπών. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2532 ● Arisvh Rodophs Thrakh Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25320 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Αρίσβης. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Αρίσβη | Arísvi phone - dialing code.

Περισσότερα »

Λύκειο Αρριανών. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2532

Λύκειο Αρριανών. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2532 ● Lukeio Rodophs Thrakh Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25320 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Λυκείου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Λύκειο | Lykeio phone - dialing code.

Περισσότερα »

Αρσάκειο Μαρωνείας – Σαπών. Υπεραστικός κωδικός τηλεφώνου 2532

Αρσάκειο Μαρωνείας - Σαπών. Υπεραστικός κωδικός τηλεφώνου 2532 ● Arsakeio Rodophs Thrakh Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25320 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Αρσακείου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Αρσάκειο | Arsakeio phone - dialing code.

Περισσότερα »

Λοφάρι Μαρωνείας – Σαπών. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2532

Λοφάρι Μαρωνείας - Σαπών. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2532 ● Lofari Rodophs Thrakh Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25320 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Λοφαρίου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Λοφάρι | Lofari phone - dialing code.

Περισσότερα »

Έβρενος Μαρωνείας – Σαπών. Υπεραστικός κωδικός τηλεφώνου 2532

Έβρενος Μαρωνείας - Σαπών. Υπεραστικός κωδικός τηλεφώνου 2532 ● Evrenos Rodophs Thrakh Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25320 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Εβρένου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στον Έβρενο | Evrenos phone - dialing code.

Περισσότερα »

Μικρό Πιστό Αρριανών. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2532

Μικρό Πιστό Αρριανών. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2532 ● Mikro Pisto Rodophs Thrakh Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25320 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Μικρού Πιστού. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Μικρό Πιστό | Mikro Pisto phone - dialing code.

Περισσότερα »

Μύστακας Αρριανών. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2532

Μύστακας Αρριανών. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2532 ● Mustakas Rodophs Thrakh Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25320 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Μύστακα. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στον Μύστακα | Mystakas phone - dialing code.

Περισσότερα »

Αμφία Μαρωνείας – Σαπών. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2532

Αμφία Μαρωνείας - Σαπών. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2532 ● Amfia Rodophs Thrakh Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25320 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) των Αμφίων. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στα Αμφία | Amfia phone - dialing code.

Περισσότερα »