25240 ● Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου | Παρανέστι Δράμας

25240 - Παρανέστι Δράμας. Περιοχές με υπεραστικό κωδικό κλήσης «2524» ● Paranesti Dramas in Greece dialing code

Υπεραστικός κωδικός κλήσης 25240 για τα σταθερά τηλέφωνα στην περιοχή Παρανέστι Δράμας της Γεωγραφικής Ζώνης «25» (Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας ● Περιφέρεια Θράκης). Αριθμοδότηση, γεωγραφικός αριθμός, σταθερή τηλεφωνία κλπ περιοχών στον Δήμο Παρανεστίου ● Paranesti Dramas in Greece. Telephone area – dialing code

Παρανέστι Δράμας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2524

Παρανέστι Δράμας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2524 ● Paranesti Dramas Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25240 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Παρανεστίου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Παρανέστι | Paranesti phone - dialing code.

Περισσότερα »

Κάτω Θόλος Παρανεστίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2524

Κάτω Θόλος Παρανεστίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2524 ● Kato Tholos Dramas Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25240 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Κάτω Θόλου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στον Κάτω Θόλο | Kato Tholos phone - dialing code.

Περισσότερα »

Μεσοχώρι Παρανεστίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2524

Μεσοχώρι Παρανεστίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2524 ● Mesoxori Dramas Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25240 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Μεσοχωρίου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Μεσοχώρι | Mesoxori phone - dialing code.

Περισσότερα »

Ξάγναντο Παρανεστίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2524

Ξάγναντο Παρανεστίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2524 ● Ksagnanto Dramas Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25240 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Ξαγνάντου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Ξάγναντο | Xagnanto phone - dialing code.

Περισσότερα »

Πρασινάδα Παρανεστίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2524

Πρασινάδα Παρανεστίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2524 ● Prasinada Dramas Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25240 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Πρασινάδας. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Πρασινάδα | Prasinada phone - dialing code.

Περισσότερα »

Στέρνα Παρανεστίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2524

Στέρνα Παρανεστίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2524 ● Sterna Dramas Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25240 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Στέρνας. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Στέρνα | Sterna phone - dialing code.

Περισσότερα »

Καρποφόρο Παρανεστίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2524

Καρποφόρο Παρανεστίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2524 ● Karpoforo Dramas Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25240 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Καρποφόρου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Καρποφόρο | Karpoforo phone - dialing code.

Περισσότερα »

Καπνόφυτο Παρανεστίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2524

Καπνόφυτο Παρανεστίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2524 ● Kapnofuto Dramas Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25240 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Καπνοφύτου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Καπνόφυτο | Kapnofyto phone - dialing code.

Περισσότερα »

Διπόταμα Παρανεστίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2524

Διπόταμα Παρανεστίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2524 ● Dipotama Dramas Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25240 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) των Διποτάμων. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στα Διπόταμα | Dipotama phone - dialing code.

Περισσότερα »

Τέμενος Παρανεστίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2524

Τέμενος Παρανεστίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2524 ● Temenos Dramas Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25240 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Τεμένους. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Τέμενο | Temenos phone - dialing code.

Περισσότερα »