25230 ● Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου | Κάτω Νευροκόπι Δράμας

25230 - Κάτω Νευροκόπι Δράμας. Περιοχές με υπεραστικό κωδικό κλήσης «2523» ● Kato Neyrokopi Dramas dialing code

Υπεραστικός κωδικός κλήσης 25230 για τα σταθερά τηλέφωνα στην περιοχή Κάτω Νευροκόπι Δράμας της Γεωγραφικής Ζώνης «25» (Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας ● Περιφέρεια Θράκης). Αριθμοδότηση, γεωγραφικός αριθμός, σταθερή τηλεφωνία κλπ περιοχών στον Δήμο Κάτω Νευροκοπίου ● Kato Neyrokopi Dramas in Greece. Telephone area – dialing code

Κάτω Νευροκόπι Δράμας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2523

Κάτω Νευροκόπι Δράμας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2523 ● Kato Neyrokopi Dramas Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25230 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Κάτω Νευροκοπίου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Κάτω Νευροκόπι | Kato Nevrokopi dialing code.

Περισσότερα »

Βώλακας Κάτω Νευροκοπίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2523

Βώλακας Κάτω Νευροκοπίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2523 ● Volakas Dramas Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25230 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Βώλακα. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στον Βώλακα | Volakas phone - dialing code.

Περισσότερα »

Περιθώρι Κάτω Νευροκοπίου. Υπεραστικός κωδικός τηλεφώνου 2523

Περιθώρι Κάτω Νευροκοπίου. Υπεραστικός κωδικός τηλεφώνου 2523 ● Perithori Dramas Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25230 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Περιθωρίου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Περιθώρι | Perithori phone - dialing code.

Περισσότερα »

Κάτω Βροντού Νευροκοπίου. Υπεραστικός κωδικός τηλεφώνου 2523

Κάτω Βροντού Νευροκοπίου. Υπεραστικός κωδικός τηλεφώνου 2523 ● Kato Vrontou Dramas Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25230 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Κάτω Βροντούς. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Κάτω Βροντού | Kato Brontou phone - dialing code.

Περισσότερα »

Οχυρό Κάτω Νευροκοπίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2523

Οχυρό Κάτω Νευροκοπίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2523 ● Oxuro Dramas Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25230 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Οχυρού. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Οχυρό | Oxyro phone - dialing code.

Περισσότερα »

Λευκόγεια Κάτω Νευροκοπίου. Υπεραστικός κωδικός τηλεφώνου 2523

Λευκόγεια Κάτω Νευροκοπίου. Υπεραστικός κωδικός τηλεφώνου 2523 ● Leykogeia Dramas Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25230 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) των Λευκογείων. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στα Λευκόγεια | Leykogeia phone - dialing code.

Περισσότερα »

Βαθύτοπος Κάτω Νευροκοπίου. Υπεραστικός κωδικός τηλεφώνου 2523

Βαθύτοπος Κάτω Νευροκοπίου. Υπεραστικός κωδικός τηλεφώνου 2523 ● Vathutopos Dramas Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25230 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Βαθυτόπου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στον Βαθύτοπο | Vathytopos phone - dialing code.

Περισσότερα »

Χρυσοκέφαλος Κάτω Νευροκοπίου. Υπεραστικός κωδικός τηλεφώνου 2523

Χρυσοκέφαλος Κάτω Νευροκοπίου. Υπεραστικός κωδικός τηλεφώνου 2523 ● Xrusokefalos Dramas Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25230 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Χρυσοκεφάλου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στον Χρυσοκέφαλο | Xrysokefalos phone - dialing code.

Περισσότερα »

Ποταμοί Κάτω Νευροκοπίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2523

Ποταμοί Κάτω Νευροκοπίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2523 ● Potamoi Dramas Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25230 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) των Ποταμών. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στους Ποταμούς | Potamoi phone - dialing code.

Περισσότερα »

Δασωτό Κάτω Νευροκοπίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2523

Δασωτό Κάτω Νευροκοπίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2523 ● Dasoto Dramas Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25230 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Δασωτού. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Δασωτό | Dasoto phone - dialing code.

Περισσότερα »