25220 ● Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου | Προσοτσάνη Δράμας

25220 - Προσοτσάνη Δράμας. Περιοχές με υπεραστικό κωδικό κλήσης «2522» ● Prosotsani Dramas in Greece dialing code

Υπεραστικός κωδικός κλήσης 25220 για τα σταθερά τηλέφωνα στην περιοχή Προσοτσάνη Δράμας της Γεωγραφικής Ζώνης «25» (Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας ● Περιφέρεια Θράκης). Αριθμοδότηση, γεωγραφικός αριθμός, σταθερή τηλεφωνία κλπ περιοχών στον Δήμο Προσοτσάνης ● Prosotsani Dramas in Greece. Telephone area – dialing code

Προσοτσάνη Δράμας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2522

Προσοτσάνη Δράμας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2522 ● Prosotsanh Dramas Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25220 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Προσοτσάνης. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Προσοτσάνη | Prosotsani phone - dialing code.

Περισσότερα »

Πετρούσσα Προσοτσάνης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2522

Πετρούσσα Προσοτσάνης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2522 ● Petroussa Dramas Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25220 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Πετρούσσας. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Πετρούσσα | Petroussa phone - dialing code.

Περισσότερα »

Μικρόπολη Προσοτσάνης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2522

Μικρόπολη Προσοτσάνης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2522 ● Mikropolh Dramas Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25220 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Μικρόπολης. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Μικρόπολη | Mikropoli phone - dialing code.

Περισσότερα »

Καλή Βρύση Προσοτσάνης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2522

Καλή Βρύση Προσοτσάνης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2522 ● Kalh Vrush Dramas Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25220 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Καλής Βρύσης. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Καλή Βρύση | Kali Vrysi phone - dialing code.

Περισσότερα »

Κοκκινόγεια Προσοτσάνης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2522

Κοκκινόγεια Προσοτσάνης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2522 ● Kokkinogeia Dramas Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25220 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) των Κοκκινογείων. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στα Κοκκινόγεια | Kokinogeia phone - dialing code.

Περισσότερα »

Καλλιθέα Προσοτσάνης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2522

Καλλιθέα Προσοτσάνης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2522 ● Kallithea Dramas Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25220 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Καλλιθέας. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Καλλιθέα | Kalithea phone - dialing code.

Περισσότερα »

Γραμμένη Προσοτσάνης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2522

Γραμμένη Προσοτσάνης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2522 ● Grammenh Dramas Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25220 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Γραμμένης. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Γραμμένη | Grammeni Dramas phone - dialing code.

Περισσότερα »

Χαριτωμένη Προσοτσάνης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2522

Χαριτωμένη Προσοτσάνης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2522 ● Xaritomenh Dramas Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25220 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Χαριτωμένης. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Χαριτωμένη | Resilovo phone - dialing code.

Περισσότερα »

Πύργοι Προσοτσάνης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2522

Πύργοι Προσοτσάνης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2522 ● Purgoi Dramas Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25220 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) των Πύργων. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στους Πύργους | Pyrgoi phone - dialing code.

Περισσότερα »

Σταυρός Προσοτσάνης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2522

Σταυρός Προσοτσάνης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2522 ● Stayros Dramas Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

25220 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Σταυρού. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στον Σταυρό | Stayros phone - dialing code.

Περισσότερα »