2510 ● Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου | Καβάλα Μακεδονίας

2510 - Καβάλα Μακεδονίας. Περιοχές με υπεραστικό κωδικό κλήσης «251» ● Kavala Makedonias in Greece dialing code

Υπεραστικός κωδικός κλήσης 2510 για τα σταθερά τηλέφωνα στην περιοχή Καβάλα Μακεδονίας της Γεωγραφικής Ζώνης «25» (Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας ● Περιφέρεια Θράκης). Αριθμοδότηση, γεωγραφικός αριθμός, σταθερή τηλεφωνία κλπ περιοχών στους Δήμους Καβάλας και Παγγαίου ● Kavala Makedonias in Greece. Telephone area – dialing code

Καβάλα Μακεδονίας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 251

Καβάλα Μακεδονίας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 251 ● Kavala Makedonia Voreia Ellada Kodikos Klhshs | Map Phone Code

2510 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Καβάλας. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Καβάλα | Kavala phone - dialing code.

Περισσότερα »

Κρηνίδες Καβάλας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 251

Κρηνίδες Καβάλας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 251 ● Krhnides Kavalas Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

2510 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) των Κρηνίδων. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στις Κρηνίδες | Krinides phone - dialing code.

Περισσότερα »

Αμυγδαλεώνας Καβάλας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 251

Αμυγδαλεώνας Καβάλας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 251 ● Amugdaleonas Kavalas Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

2510 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Αμυγδαλεώνα. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στον Αμυγδαλεώνα | Amygdaleonas phone - dialing code.

Περισσότερα »

Παλαιό Τσιφλίκι Καβάλας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 251

Παλαιό Τσιφλίκι Καβάλας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 251 ● Palaio Tsifliki Kavalas Makedonia Phone Code | Map Phone Code

2510 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Παλαιού Τσιφλικίου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Παλαιό Τσιφλίκι | Palio phone - dialing code.

Περισσότερα »

Νέα Καρβάλη Καβάλας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 251

Νέα Καρβάλη Καβάλας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 251 ● Nea Karvalh Kavalas Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

2510 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Νέας Καρβάλης. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Νέα Καρβάλη | Nea Karvali phone - dialing code.

Περισσότερα »

Ζυγός Καβάλας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 251

Ζυγός Καβάλας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 251 ● Zugos Kavalas Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

2510 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Ζυγού. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στον Ζυγό | Zygos phone - dialing code.

Περισσότερα »

Κοκκινόχωμα Παγγαίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 251

Κοκκινόχωμα Παγγαίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 251 ● Kokkinoxoma Kavalas Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

2510 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Κοκκινοχώματος. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Κοκκινόχωμα | Kokkinochoma phone - dialing code.

Περισσότερα »

Φίλιπποι Καβάλας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 251

Φίλιπποι Καβάλας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 251 ● Filippoi Kavalas Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

2510 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) των Φιλίππων. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στους Φιλίππους | Filippoi phone - dialing code.

Περισσότερα »

Λυδία Καβάλας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 251

Λυδία Καβάλας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 251 ● Ludia Kavalas Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

2510 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Λυδίας. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Λυδία | Lydia phone - dialing code.

Περισσότερα »

Κρυονέρι Καβάλας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 251

Κρυονέρι Καβάλας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 251 ● Kruoneri Filippon Kavalas Makedonia Phone Code | Map Phone Code

2510 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Κρυονερίου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Κρυονέρι | Kryoneri phone - dialing code.

Περισσότερα »