24950 ● Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου | Μακρυχώρι Λάρισας

24950 - Μακρυχώρι Λάρισας. Περιοχές με υπεραστικό κωδικό κλήσης «2495» ● Makryxori Larisas in Greece dialing code

Υπεραστικός κωδικός κλήσης 24950 για τα σταθερά τηλέφωνα στην περιοχή Μακρυχώρι Λάρισας της Γεωγραφικής Ζώνης «24» (Περιφέρεια Θεσσαλίας ● Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας). Αριθμοδότηση, γεωγραφικός αριθμός, σταθερή τηλεφωνία κλπ περιοχών στους Δήμους Αγιάς και Τεμπών ● Makryxori Larisas in Greece. Telephone area – dialing code

Συκούριο Τεμπών. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2495

Συκούριο Τεμπών. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2495 ● Sukourio Larisas Thessalia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

24950 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Συκουρίου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Συκούριο | Sykourio phone - dialing code.

Περισσότερα »

Γόννοι Τεμπών. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2495

Γόννοι Τεμπών. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2495 ● Gonnoi Larisas Thessalia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

24950 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) των Γόννων. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στους Γόννους | Gonnus phone - dialing code.

Περισσότερα »

Μακρυχώρι Τεμπών. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2495

Μακρυχώρι Τεμπών. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2495 ● Makruxori Larisas Thessalia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

24950 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Μακρυχωρίου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Μακρυχώρι | Makrychori phone - dialing code.

Περισσότερα »

Πυργετός Τεμπών. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2495

Πυργετός Τεμπών. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2495 ● Purgetos Larisas Thessalia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

24950 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Πυργετού. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στον Πυργετό | Pyrgetos phone - dialing code.

Περισσότερα »

Ομόλιο Αγιάς. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2495

Ομόλιο Αγιάς. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2495 ● Omolio Larisas Thessalia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

24950 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Ομολίου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Ομόλιο | Omolio phone - dialing code.

Περισσότερα »

Ραψάνη Τεμπών. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2495

Ραψάνη Τεμπών. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2495 ● Rapsanh Larisas Thessalia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

24950 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Ραψάνης. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Ραψάνη | Rapsani phone - dialing code.

Περισσότερα »

Στόμιο Αγιάς. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2495

Στόμιο Αγιάς. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2495 ● Stomio Larisas Thessalia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

24950 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Στομίου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Στόμιο | Stomio phone - dialing code.

Περισσότερα »

Καλοχώρι Τεμπών. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2495

Καλοχώρι Τεμπών. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2495 ● Kaloxori Larisas Thessalia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

24950 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Καλοχωρίου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Καλοχώρι | Kalochori phone - dialing code.

Περισσότερα »

Αιγάνη Τεμπών. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2495

Αιγάνη Τεμπών. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2495 ● Aiganh Larisas Thessalia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

24950 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Αιγάνης. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Αιγάνη | Aigani phone - dialing code.

Περισσότερα »

Όσσα Τεμπών. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2495

Όσσα Τεμπών. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2495 ● Ossa Larisas Thessalia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

24950 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Όσσας. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Όσσα | Ossa phone - dialing code.

Περισσότερα »