24680 ● Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου | Νεάπολη Κοζάνης

24680 - Νεάπολη Κοζάνης. Περιοχές με υπεραστικό κωδικό κλήσης (ΕΚΠ) «2468» ● Neapoli Kozanis in Greece dialing code

Υπεραστικός κωδικός κλήσης 24680 για τα σταθερά τηλέφωνα στην περιοχή Νεάπολη Κοζάνης της Γεωγραφικής Ζώνης «24» (Περιφέρεια Θεσσαλίας ● Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας). Αριθμοδότηση, γεωγραφικός αριθμός, σταθερή τηλεφωνία κλπ περιοχών στον Δήμο Βοίου ● Neapoli Kozanis in Greece. Telephone area – dialing code

Τριάδα Βοίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2468

Τριάδα Βοίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2468 ● Triada Kozanhs Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

24680 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Τριάδας. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Τριάδα | Triada phone - dialing code.

Περισσότερα »

Λεύκη Βοίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2468

Λεύκη Βοίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2468 ● Leykh Kozanhs Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

24680 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Λεύκης. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Λεύκη | Leyki phone - dialing code.

Περισσότερα »

Πλακίδα Βοίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2468

Πλακίδα Βοίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2468 ● Plakida Kozanhs Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

24680 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Πλακίδας. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Πλακίδα | Plakida phone - dialing code.

Περισσότερα »

Αγίασμα Βοίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2468

Αγίασμα Βοίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2468 ● Oikismos Agiasma Kozanhs Makedonia Phone Code | Map Phone Code

24680 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Αγιάσματος. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Αγίασμα | Agiasma phone - dialing code.

Περισσότερα »

Κοιλάδι Βοίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2468

Κοιλάδι Βοίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2468 ● Oikismos Koiladi Kozanhs Makedonia Phone Code | Map Phone Code

24680 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Κοιλαδίου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Κοιλάδι | Koiladi phone - dialing code.

Περισσότερα »

Παναγία Βοίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2468

Παναγία Βοίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2468 ● Oikismos Panagia Kozanhs Makedonia Phone Code | Map Phone Code

24680 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Παναγίας. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Παναγία | Panagia phone - dialing code.

Περισσότερα »

Ρόκαστρο Βοίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2468

Ρόκαστρο Βοίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2468 ● Oikismos Rokastro Kozanhs Makedonia Phone Code | Map Phone Code

24680 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Ροκάστρου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Ρόκαστρο | Rokastro phone - dialing code.

Περισσότερα »

Παρόχθιο Βοίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2468

Παρόχθιο Βοίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2468 ● Kodikos Oikismos Paroxthio Kozanhs Makedonia | Map Phone Code

24680 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Παροχθίου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Παρόχθιο | Paroxthio phone - dialing code.

Περισσότερα »