24680 ● Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου | Νεάπολη Κοζάνης

24680 - Νεάπολη Κοζάνης. Περιοχές με υπεραστικό κωδικό κλήσης (ΕΚΠ) «2468» ● Neapoli Kozanis in Greece dialing code

Υπεραστικός κωδικός κλήσης 24680 για τα σταθερά τηλέφωνα στην περιοχή Νεάπολη Κοζάνης της Γεωγραφικής Ζώνης «24» (Περιφέρεια Θεσσαλίας ● Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας). Αριθμοδότηση, γεωγραφικός αριθμός, σταθερή τηλεφωνία κλπ περιοχών στον Δήμο Βοίου ● Neapoli Kozanis in Greece. Telephone area – dialing code

Μόρφη Βοίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2468

Μόρφη Βοίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2468 ● Morfh Kozanhs Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

24680 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Μόρφης. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Μόρφη | Morfi phone - dialing code.

Περισσότερα »

Πεπονιά Βοίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2468

Πεπονιά Βοίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2468 ● Peponia Kozanhs Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

24680 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Πεπονιάς. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Πεπονιά | Peponia phone - dialing code.

Περισσότερα »

Κορυφή Βοίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2468

Κορυφή Βοίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2468 ● Korufh Kozanhs Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

24680 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Κορυφής. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Κορυφή | Koryfi phone - dialing code.

Περισσότερα »

Σταυροδρόμι Βοίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2468

Σταυροδρόμι Βοίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2468 ● Stayrodromi Kozanhs Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

24680 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Σταυροδρομίου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Σταυροδρόμι | Stavrodromi phone - dialing code.

Περισσότερα »

Ζώνη Βοίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2468

Ζώνη Βοίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2468 ● Zonh Kozanhs Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

24680 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Ζώνης. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Ζώνη | Zoni phone - dialing code.

Περισσότερα »

Ομαλή Βοίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2468

Ομαλή Βοίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2468 ● Omalh Kozanhs Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

24680 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Ομαλής. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Ομαλή | Omali phone - dialing code.

Περισσότερα »

Πυλώριο Βοίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2468

Πυλώριο Βοίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2468 ● Pulorio Kozanhs Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

24680 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Πυλωρίου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Πυλώριο | Pylorio phone - dialing code.

Περισσότερα »

Ροδοχώρι Βοίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2468

Ροδοχώρι Βοίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2468 ● Rodoxori Kozanhs Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

24680 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Ροδοχωρίου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Ροδοχώρι | Rodochori phone - dialing code.

Περισσότερα »

Λούβρη Βοίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2468

Λούβρη Βοίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2468 ● Louvrh Kozanhs Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

24680 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Λούβρης. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Λούβρη | Louvri phone - dialing code.

Περισσότερα »

Χειμερινό Βοίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2468

Χειμερινό Βοίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2468 ● Xeimerino Kozanhs Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

24680 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Χειμερινού. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Χειμερινό | Cheimerino phone - dialing code.

Περισσότερα »