24680 ● Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου | Νεάπολη Κοζάνης

24680 - Νεάπολη Κοζάνης. Περιοχές με υπεραστικό κωδικό κλήσης (ΕΚΠ) «2468» ● Neapoli Kozanis in Greece dialing code

Υπεραστικός κωδικός κλήσης 24680 για τα σταθερά τηλέφωνα στην περιοχή Νεάπολη Κοζάνης της Γεωγραφικής Ζώνης «24» (Περιφέρεια Θεσσαλίας ● Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας). Αριθμοδότηση, γεωγραφικός αριθμός, σταθερή τηλεφωνία κλπ περιοχών στον Δήμο Βοίου ● Neapoli Kozanis in Greece. Telephone area – dialing code

Νεάπολη Βοίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2468

Νεάπολη Βοίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2468 ● Neapolh Kozanhs Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

24680 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Νεάπολης. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Νεάπολη | Neapoli phone - dialing code.

Περισσότερα »

Τσοτύλι Βοίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2468

Τσοτύλι Βοίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2468 ● Tsotuli Kozanhs Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

24680 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Τσοτυλίου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Τσοτύλι | Tsotyli phone - dialing code.

Περισσότερα »

Πεντάλοφος Βοίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2468

Πεντάλοφος Βοίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2468 ● Pentalofos Kozanhs Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

24680 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Πενταλόφου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στον Πεντάλοφο | Pentalofos phone - dialing code.

Περισσότερα »

Δρυόβουνο Βοίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2468

Δρυόβουνο Βοίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2468 ● Druovouno Kozanhs Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

24680 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Δρυοβούνου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Δρυόβουνο | Dryovouno phone - dialing code.

Περισσότερα »

Αυγερινός Βοίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2468

Αυγερινός Βοίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2468 ● Aygerinos Kozanhs Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

24680 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Αυγερινού. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στον Αυγερινό | Avgerinos phone - dialing code.

Περισσότερα »

Αλιάκμωνας Βοίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2468

Αλιάκμωνας Βοίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2468 ● Aliakmonas Kozanhs Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

24680 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Αλιάκμωνα. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στον Αλιάκμωνα | Aliakmonas phone - dialing code.

Περισσότερα »

Δαμασκηνιά Βοίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2468

Δαμασκηνιά Βοίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2468 ● Damaskhnia Kozanhs Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

24680 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Δαμασκηνιάς. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Δαμασκηνιά | Damaskinia phone - dialing code.

Περισσότερα »

Μολόχα Βοίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2468

Μολόχα Βοίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2468 ● Moloxa Kozanhs Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

24680 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Μολόχας. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Μολόχα | Molocha phone - dialing code.

Περισσότερα »

Βροντή Βοίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2468

Βροντή Βοίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2468 ● Vronth Kozanhs Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

24680 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Βροντής. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Βροντή | Vronti phone - dialing code.

Περισσότερα »

Βυθός Βοίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2468

Βυθός Βοίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2468 ● Vuthos Kozanhs Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

24680 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Βυθού. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στον Βυθό | Vythos phone - dialing code.

Περισσότερα »