24670 ● Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου | Καστοριά Μακεδονίας

24670 - Καστοριά Μακεδονίας. Περιοχές με υπεραστικό κωδικό κλήσης «2467» ● Kastoria Makedonias dialing code

Υπεραστικός κωδικός κλήσης 24670 για τα σταθερά τηλέφωνα στην περιοχή Καστοριά Μακεδονίας της Γεωγραφικής Ζώνης «24» (Περιφέρεια Θεσσαλίας ● Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας). Αριθμοδότηση, γεωγραφικός αριθμός, σταθερή τηλεφωνία κλπ περιοχών στους Δήμους Άργους Ορεστικού, Καστοριάς και Νεστορίου ● Kastoria Makedonias in Greece. Telephone area – dialing code

Σταυροπόταμος Καστοριάς. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2467

Σταυροπόταμος Καστοριάς. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2467 ● Stayropotamos Kastorias Makedonia Phone Code | Map Phone Code

24670 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Σταυροποτάμου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στον Σταυροπόταμο | Stayropotamos phone - dialing code.

Περισσότερα »

Μελισσότοπος Καστοριάς. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2467

Μελισσότοπος Καστοριάς. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2467 ● Melissotopos Kastorias Makedonia Phone Code | Map Phone Code

24670 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Μελισσοτόπου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στον Μελισσότοπο | Melissotopos phone - dialing code.

Περισσότερα »

Αυγή Καστοριάς. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2467

Αυγή Καστοριάς. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2467 ● Aygh Kastorias Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

24670 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Αυγής. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Αυγή | Aygi phone - dialing code.

Περισσότερα »

Απόσκεπος Καστοριάς. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2467

Απόσκεπος Καστοριάς. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2467 ● Aposkepos Kastorias Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

24670 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Αποσκέπου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στον Απόσκεπο | Aposkepos phone - dialing code.

Περισσότερα »

Μεταμόρφωση Καστοριάς. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2467

Μεταμόρφωση Καστοριάς. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2467 ● Metamorfosh Kastorias Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

24670 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Μεταμόρφωσης. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Μεταμόρφωση | Metamorfosi phone - dialing code.

Περισσότερα »

Αμπελοχώρι Άργους Ορεστικού. Υπεραστικός κωδικός τηλεφώνου 2467

Αμπελοχώρι Άργους Ορεστικού. Υπεραστικός κωδικός τηλεφώνου 2467 ● Ampeloxori Kastorias Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

24670 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Αμπελοχωρίου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Αμπελοχώρι | Ampeloxori phone - dialing code.

Περισσότερα »

Βυσσινιά Καστοριάς. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2467

Βυσσινιά Καστοριάς. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2467 ● Vussinia Kastorias Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

24670 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Βυσσινιάς. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Βυσσινιά | Vissinia phone - dialing code.

Περισσότερα »

Χρυσή Νεστορίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2467

Χρυσή Νεστορίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2467 ● Xrush Kastorias Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

24670 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Χρυσής. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Χρυσή | Xrysi phone - dialing code.

Περισσότερα »

Χιονάτο Νεστορίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2467

Χιονάτο Νεστορίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2467 ● Xionato Kastorias Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

24670 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Χιονάτου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Χιονάτο | Xionato phone - dialing code.

Περισσότερα »

Μακροχώρι Καστοριάς. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2467

Μακροχώρι Καστοριάς. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2467 ● Makroxori Kastorias Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

24670 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Μακροχωρίου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Μακροχώρι | Makrochori phone - dialing code.

Περισσότερα »