24670 ● Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου | Καστοριά Μακεδονίας

24670 - Καστοριά Μακεδονίας. Περιοχές με υπεραστικό κωδικό κλήσης «2467» ● Kastoria Makedonias dialing code

Υπεραστικός κωδικός κλήσης 24670 για τα σταθερά τηλέφωνα στην περιοχή Καστοριά Μακεδονίας της Γεωγραφικής Ζώνης «24» (Περιφέρεια Θεσσαλίας ● Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας). Αριθμοδότηση, γεωγραφικός αριθμός, σταθερή τηλεφωνία κλπ περιοχών στους Δήμους Άργους Ορεστικού, Καστοριάς και Νεστορίου ● Kastoria Makedonias in Greece. Telephone area – dialing code

Κολοκυνθού Καστοριάς. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2467

Κολοκυνθού Καστοριάς. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2467 ● Kolokunthou Kastorias Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

24670 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Κολοκυνθούς. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Κολοκυνθού | Kolokynthou phone - dialing code.

Περισσότερα »

Νέο Κωσταράζι Άργους Ορεστικού. Υπεραστικός κωδικός τηλεφώνου 2467

Νέο Κωσταράζι Άργους Ορεστικού. Υπεραστικός κωδικός τηλεφώνου 2467 ● Neo Kostarazi Kastorias Makedonia Phone Code | Map Phone Code

24670 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Νέου Κωσταραζίου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Νέο Κωσταράζι | Kostarazi phone - dialing code.

Περισσότερα »

Τοιχιό Καστοριάς. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2467

Τοιχιό Καστοριάς. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2467 ● Toixio Kastorias Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

24670 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Τοιχιού. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Τοιχιό | Tichio phone - dialing code.

Περισσότερα »

Αμπελόκηποι Άργους Ορεστικού. Υπεραστικός κωδικός τηλεφώνου 2467

Αμπελόκηποι Άργους Ορεστικού. Υπεραστικός κωδικός τηλεφώνου 2467 ● Ampelokhpoi Kastorias Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

24670 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) των Αμπελοκήπων. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στους Αμπελόκηπους | Ampelokipoi phone - dialing code.

Περισσότερα »

Χιλιόδενδρο Καστοριάς. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2467

Χιλιόδενδρο Καστοριάς. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2467 ● Xiliodendro Kastorias Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

24670 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Χιλιοδένδρου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Χιλιόδενδρο | Xiliodendro phone - dialing code.

Περισσότερα »

Πεντάβρυσο Καστοριάς. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2467

Πεντάβρυσο Καστοριάς. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2467 ● Pentavruso Kastorias Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

24670 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Πενταβρύσου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Πεντάβρυσο | Pentavryso phone - dialing code.

Περισσότερα »

Νέα Λεύκη Καστοριάς. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2467

Νέα Λεύκη Καστοριάς. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2467 ● Nea Leykh Kastorias Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

24670 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Νέας Λεύκης. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Νέα Λεύκη | Nea Lefki phone - dialing code.

Περισσότερα »

Γέρμας Άργους Ορεστικού. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2467

Γέρμας Άργους Ορεστικού. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2467 ● Germas Kastorias Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

24670 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Γέρμα. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στον Γέρμα | Germas phone - dialing code.

Περισσότερα »

Βογατσικό Άργους Ορεστικού. Υπεραστικός κωδικός τηλεφώνου 2467

Βογατσικό Άργους Ορεστικού. Υπεραστικός κωδικός τηλεφώνου 2467 ● Vogatsiko Kastorias Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

24670 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Βογατσικού. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Βογατσικό | Vogatsiko phone - dialing code.

Περισσότερα »

Πορειά Καστοριάς. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2467

Πορειά Καστοριάς. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2467 ● Poreia Kastorias Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

24670 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Πορειάς. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Πορειά | Poreia phone - dialing code.

Περισσότερα »