24650 ● Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου | Σιάτιστα Κοζάνης

24650 - Σιάτιστα Κοζάνης. Περιοχές με υπεραστικό κωδικό κλήσης «2465» ● Siatista Kozanis in Greece dialing code

Υπεραστικός κωδικός κλήσης 24650 για τα σταθερά τηλέφωνα στην περιοχή Σιάτιστα Κοζάνης της Γεωγραφικής Ζώνης «24» (Περιφέρεια Θεσσαλίας ● Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας). Αριθμοδότηση, γεωγραφικός αριθμός, σταθερή τηλεφωνία κλπ περιοχών στον Δήμο Βοίου ● Siatista Kozanis in Greece. Telephone area – dialing code

Σιάτιστα Βοίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2465

Σιάτιστα Βοίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2465 ● Siatista Kozanhs Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

24650 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Σιάτιστας. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Σιάτιστα | Siatista phone - dialing code.

Περισσότερα »

Γαλατινή Βοίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2465

Γαλατινή Βοίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2465 ● Galatinh Kozanhs Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

24650 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Γαλατινής. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Γαλατινή | Galatini phone - dialing code.

Περισσότερα »

Εράτυρα Βοίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2465

Εράτυρα Βοίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2465 ● Eratura Kozanhs Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

24650 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Εράτυρας. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Εράτυρα | Eratyra phone - dialing code.

Περισσότερα »

Καλονέρι Βοίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2465

Καλονέρι Βοίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2465 ● Kaloneri Kozanhs Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

24650 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Καλονερίου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Καλονέρι | Kaloneri phone - dialing code.

Περισσότερα »

Μικρόκαστρο Βοίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2465

Μικρόκαστρο Βοίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2465 ● Mikrokastro Kozanhs Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

24650 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Μικροκάστρου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Μικρόκαστρο | Mikrokastro phone - dialing code.

Περισσότερα »

Πελεκάνος Βοίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2465

Πελεκάνος Βοίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2465 ● Pelekanos Kozanhs Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

24650 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Πελεκάνου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στον Πελεκάνο | Pelekanos phone - dialing code.

Περισσότερα »

Σισάνι Βοίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2465

Σισάνι Βοίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2465 ● Sisani Kozanhs Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

24650 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Σισανίου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Σισάνι | Sisani phone - dialing code.

Περισσότερα »

Παλαιόκαστρο Βοίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2465

Παλαιόκαστρο Βοίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2465 ● Palaiokastro Kozanhs Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

24650 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Παλαιοκάστρου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Παλαιόκαστρο | Palaiokastro phone - dialing code.

Περισσότερα »

Νάματα Βοίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2465

Νάματα Βοίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2465 ● Namata Kozanhs Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

24650 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) των Ναμάτων. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στα Νάματα | Namata phone - dialing code.

Περισσότερα »

Δαφνερό Βοίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2465

Δαφνερό Βοίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2465 ● Dafnero Kozanhs Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

24650 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Δαφνερού. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Δαφνερό | Dafnero phone - dialing code.

Περισσότερα »