24640 ● Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου | Σέρβια Κοζάνης

24640 - Σέρβια Κοζάνης. Περιοχές με υπεραστικό κωδικό κλήσης (ΕΚΠ) «2464» ● Servia Kozanis in Greece dialing code

Υπεραστικός κωδικός κλήσης 24640 για τα σταθερά τηλέφωνα στην περιοχή Σέρβια Κοζάνης της Γεωγραφικής Ζώνης «24» (Περιφέρεια Θεσσαλίας ● Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας). Αριθμοδότηση, γεωγραφικός αριθμός, σταθερή τηλεφωνία κλπ περιοχών στους Δήμους Βελβεντού και Σερβίων ● Servia Kozanis in Greece. Telephone area – dialing code

Βελβεντός Κοζάνης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2464

Βελβεντός Κοζάνης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2464 ● Velventos Kozanhs Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

24640 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Βελβεντού. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στον Βελβεντό | Velventos phone - dialing code.

Περισσότερα »

Σέρβια Σερβίων. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2464

Σέρβια Σερβίων. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2464 ● Servia Kozanhs Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

24640 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) των Σερβίων. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στα Σέρβια | Servia phone - dialing code.

Περισσότερα »

Λιβαδερό Σερβίων. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2464

Λιβαδερό Σερβίων. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2464 ● Livadero Kozanhs Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

24640 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Λιβαδερού. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Λιβαδερό | Livadero phone - dialing code.

Περισσότερα »

Πλατανόρρευμα Σερβίων. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2464

Πλατανόρρευμα Σερβίων. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2464 ● Platanorreyma Kozanhs Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

24640 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Πλατανορρεύματος. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Πλατανόρρευμα | Platanorrevma phone - dialing code.

Περισσότερα »

Τρανόβαλτο Σερβίων. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2464

Τρανόβαλτο Σερβίων. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2464 ● Tranovalto Kozanhs Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

24640 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Τρανοβάλτου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Τρανόβαλτο | Tranovalto phone - dialing code.

Περισσότερα »

Βαθύλακκος Σερβίων. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2464

Βαθύλακκος Σερβίων. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2464 ● Vathulakkos Kozanhs Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

24640 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Βαθυλάκκου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στον Βαθύλακκο | Vathylakkos phone - dialing code.

Περισσότερα »

Νέα Λάβα Σερβίων. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2464

Νέα Λάβα Σερβίων. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2464 ● Nea Lava Kozanhs Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

24640 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Νέας Λάβας. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Νέα Λάβα | Nea Lava phone - dialing code.

Περισσότερα »

Νέα Καστανιά Σερβίων. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2464

Νέα Καστανιά Σερβίων. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2464 ● Nea Kastania Kozanhs Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

24640 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Νέας Καστανιάς. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Νέα Καστανιά | Nea Kastania phone - dialing code.

Περισσότερα »

Κρανίδια Σερβίων. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2464

Κρανίδια Σερβίων. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2464 ● Kranidia Kozanhs Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

24640 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) των Κρανιδίων. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στα Κρανίδια | Kranidia phone - dialing code.

Περισσότερα »

Ελάτη Σερβίων. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2464

Ελάτη Σερβίων. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2464 ● Elath Kozanhs Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

24640 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Ελάτης. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Ελάτη | Elati phone - dialing code.

Περισσότερα »