24630 ● Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου | Πτολεμαΐδα Κοζάνης

24630 - Πτολεμαΐδα Κοζάνης. Περιοχές με υπεραστικό κωδικό κλήσης «2463» ● Ptolemaida Kozanis in Greece dialing code

Υπεραστικός κωδικός κλήσης 24630 για τα σταθερά τηλέφωνα στην περιοχή Πτολεμαΐδα Κοζάνης της Γεωγραφικής Ζώνης «24» (Περιφέρεια Θεσσαλίας ● Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας). Αριθμοδότηση, γεωγραφικός αριθμός, σταθερή τηλεφωνία κλπ περιοχών στους Δήμους Αμυνταίου και Εορδαίας ● Ptolemaida Kozanis in Greece. Telephone area – dialing code

Πτολεμαΐδα Εορδαίας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2463

Πτολεμαΐδα Εορδαίας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2463 ● Ptolemaida Kozanhs Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

24630 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Πτολεμαΐδας. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Πτολεμαΐδα | Ptolemaida phone - dialing code.

Περισσότερα »

Φιλώτας Αμυνταίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2463

Φιλώτας Αμυνταίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2463 ● Filotas Florinas Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

24630 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Φιλώτα. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στον Φιλώτα | Filotas phone - dialing code.

Περισσότερα »

Περδίκκας Εορδαίας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2463

Περδίκκας Εορδαίας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2463 ● Perdikkas Kozanhs Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

24630 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Περδίκκα. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στον Περδίκκα | Perdikkas phone - dialing code.

Περισσότερα »

Αναρράχη Εορδαίας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2463

Αναρράχη Εορδαίας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2463 ● Anarraxh Kozanhs Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

24630 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Αναρράχης. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Αναρράχη | Anarrachi phone - dialing code.

Περισσότερα »

Λεβαία Αμυνταίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2463

Λεβαία Αμυνταίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2463 ● Levaia Florinas Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

24630 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Λεβαίας. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Λεβαία | Levaia phone - dialing code.

Περισσότερα »

Ανατολικό Εορδαίας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2463

Ανατολικό Εορδαίας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2463 ● Anatoliko Vermiou Kozanhs Makedonia Phone Code | Map Phone Code

24630 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Ανατολικού. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Ανατολικό | Anatoliko phone - dialing code.

Περισσότερα »

Άρδασσα Εορδαίας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2463

Άρδασσα Εορδαίας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2463 ● Ardassa Kozanhs Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

24630 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Άρδασσας. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Άρδασσα | Ardassa phone - dialing code.

Περισσότερα »

Εμπόριο Εορδαίας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2463

Εμπόριο Εορδαίας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2463 ● Emporio Kozanhs Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

24630 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Εμπορίου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Εμπόριο | Emporio phone - dialing code.

Περισσότερα »

Πύργοι Εορδαίας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2463

Πύργοι Εορδαίας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2463 ● Purgoi Kozanhs Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

24630 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) των Πύργων. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στους Πύργους | Pyrgoi phone - dialing code.

Περισσότερα »

Ασβεστόπετρα Εορδαίας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2463

Ασβεστόπετρα Εορδαίας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2463 ● Asvestopetra Kozanhs Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

24630 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Ασβεστόπετρας. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Ασβεστόπετρα | Asvestopetra phone - dialing code.

Περισσότερα »