24440 ● Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου | Παλαμάς Καρδίτσας

24440 - Παλαμάς Καρδίτσας. Περιοχές με υπεραστικό κωδικό κλήσης «2444» ● Palamas Karditsas in Greece dialing code

Υπεραστικός κωδικός κλήσης 24440 για τα σταθερά τηλέφωνα στην περιοχή Παλαμάς Καρδίτσας της Γεωγραφικής Ζώνης «24» (Περιφέρεια Θεσσαλίας ● Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας). Αριθμοδότηση, γεωγραφικός αριθμός, σταθερή τηλεφωνία κλπ περιοχών στον Δήμο Παλαμά ● Palamas Karditsas in Greece. Telephone area – dialing code

Παλαμάς Καρδίτσας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2444

Παλαμάς Καρδίτσας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2444 ● Palamas Karditsas Thessalia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

24440 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Παλαμά. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στον Παλαμά | Palamas Karditsa phone - dialing code.

Περισσότερα »

Ιτέα Παλαμά. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2444

Ιτέα Παλαμά. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2444 ● Itea Karditsas Thessalia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

24440 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Ιτέας. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Ιτέα | Itea phone - dialing code.

Περισσότερα »

Πεδινό Παλαμά. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2444

Πεδινό Παλαμά. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2444 ● Pedino Karditsas Thessalia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

24440 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Πεδινού. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Πεδινό | Pedino phone - dialing code.

Περισσότερα »

Μάρκος Παλαμά. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2444

Μάρκος Παλαμά. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2444 ● Markos Karditsas Thessalia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

24440 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Μάρκου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στον Μάρκο | Markos phone - dialing code.

Περισσότερα »

Μαραθέα Παλαμά. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2444

Μαραθέα Παλαμά. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2444 ● Marathea Karditsas Thessalia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

24440 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Μαραθέας. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Μαραθέα | Marathea phone - dialing code.

Περισσότερα »

Βλοχός Παλαμά. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2444

Βλοχός Παλαμά. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2444 ● Vloxos Karditsas Thessalia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

24440 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Βλοχού. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στον Βλοχό | Vlochos phone - dialing code.

Περισσότερα »

Φύλλο Παλαμά. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2444

Φύλλο Παλαμά. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2444 ● Fullo Karditsas Thessalia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

24440 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Φύλλου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Φύλλο | Fyllo phone - dialing code.

Περισσότερα »

Γοργοβίτες Παλαμά. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2444

Γοργοβίτες Παλαμά. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2444 ● Gorgovites Karditsas Thessalia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

24440 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) των Γοργοβίτων. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στους Γοργοβίτες | Gorgovites phone - dialing code.

Περισσότερα »

Κοσκινάς Παλαμά. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2444

Κοσκινάς Παλαμά. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2444 ● Koskinas Karditsas Thessalia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

24440 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Κοσκινά. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στον Κοσκινά | Koskinas phone - dialing code.

Περισσότερα »

Μεταμόρφωση Παλαμά. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2444

Μεταμόρφωση Παλαμά. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2444 ● Kodikos Metamorfosh Palama Karditsas Thessalia | Map Phone Code

24440 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Μεταμόρφωσης. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Μεταμόρφωση | Metamorfosi phone - dialing code.

Περισσότερα »