24430 ● Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου | Σοφάδες Καρδίτσας

24430 - Σοφάδες Καρδίτσας. Περιοχές με υπεραστικό κωδικό κλήσης «2443» ● Sofades Karditsas in Greece dialing code

Υπεραστικός κωδικός κλήσης 24430 για τα σταθερά τηλέφωνα στην περιοχή Σοφάδες Καρδίτσας της Γεωγραφικής Ζώνης «24» (Περιφέρεια Θεσσαλίας ● Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας). Αριθμοδότηση, γεωγραφικός αριθμός, σταθερή τηλεφωνία κλπ περιοχών στον Δήμο Σοφάδων ● Sofades Karditsas in Greece. Telephone area – dialing code

Άγιος Βησσάριος Σοφάδων. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2443

Άγιος Βησσάριος Σοφάδων. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2443 ● Agios Vhssarios Karditsas Thessalia Phone Code | Map Phone Code

24430 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Αγίου Βησσαρίου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στον Άγιο Βησσάριο | Agios Vissarios dialing code.

Περισσότερα »

Βαθύλακκος Σοφάδων. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2443

Βαθύλακκος Σοφάδων. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2443 ● Vathulakkos Karditsas Thessalia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

24430 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Βαθυλάκκου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στον Βαθύλακκο | Vathylakkos phone - dialing code.

Περισσότερα »

Ανώγειο Σοφάδων. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2443

Ανώγειο Σοφάδων. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2443 ● Anogeio Karditsas Thessalia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

24430 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Ανωγείου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Ανώγειο | Anogeio phone - dialing code.

Περισσότερα »

Ταυρωπός Σοφάδων. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2443

Ταυρωπός Σοφάδων. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2443 ● Tayropos Karditsas Thessalia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

24430 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Ταυρωπού. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στον Ταυρωπό | Tayropos phone - dialing code.

Περισσότερα »

Κτιμένη Σοφάδων. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2443

Κτιμένη Σοφάδων. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2443 ● Ktimenh Karditsas Thessalia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

24430 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Κτιμένης. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Κτιμένη | Ktimeni phone - dialing code.

Περισσότερα »

Λουτρά Σμοκόβου Σοφάδων. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2443

Λουτρά Σμοκόβου Σοφάδων. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2443 ● Oikismos Loutra Smokovou Karditsas Thessalia | Map Phone Code

24430 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) των Λουτρών Σμοκόβου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στα Λουτρά Σμοκόβου | Loutra Smokovou dialing code.

Περισσότερα »

Θέρμα Σοφάδων. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2443

Θέρμα Σοφάδων. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2443 ● Oikismos Therma Karditsas Thessalia Phone Code | Map Phone Code

24430 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) των Θερμών. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στα Θέρμα | Therma phone - dialing code.

Περισσότερα »

Κάρπη Σοφάδων. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2443

Κάρπη Σοφάδων. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2443 ● Oikismos Karph Karditsas Thessalia Phone Code | Map Phone Code

24430 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Κάρπης. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Κάρπη | Karpi phone - dialing code.

Περισσότερα »