24430 ● Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου | Σοφάδες Καρδίτσας

24430 - Σοφάδες Καρδίτσας. Περιοχές με υπεραστικό κωδικό κλήσης «2443» ● Sofades Karditsas in Greece dialing code

Υπεραστικός κωδικός κλήσης 24430 για τα σταθερά τηλέφωνα στην περιοχή Σοφάδες Καρδίτσας της Γεωγραφικής Ζώνης «24» (Περιφέρεια Θεσσαλίας ● Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας). Αριθμοδότηση, γεωγραφικός αριθμός, σταθερή τηλεφωνία κλπ περιοχών στον Δήμο Σοφάδων ● Sofades Karditsas in Greece. Telephone area – dialing code

Λουτρό Σοφάδων. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2443

Λουτρό Σοφάδων. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2443 ● Loutro Karditsas Thessalia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

24430 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Λουτρού. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Λουτρό | Loutro phone - dialing code.

Περισσότερα »

Μελισσοχώρι Σοφάδων. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2443

Μελισσοχώρι Σοφάδων. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2443 ● Melissoxori Karditsas Thessalia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

24430 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Μελισσοχωρίου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Μελισσοχώρι | Melissoxori phone - dialing code.

Περισσότερα »

Ρεντίνα Σοφάδων. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2443

Ρεντίνα Σοφάδων. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2443 ● Rentina Karditsas Thessalia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

24430 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Ρεντίνας. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Ρεντίνα | Rentina phone - dialing code.

Περισσότερα »

Ερμήτσι Σοφάδων. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2443

Ερμήτσι Σοφάδων. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2443 ● Ermhtsi Karditsas Thessalia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

24430 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Ερμητσίου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Ερμήτσι | Ermitsi phone - dialing code.

Περισσότερα »

Κάτω Κτιμένη Σοφάδων. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2443

Κάτω Κτιμένη Σοφάδων. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2443 ● Kato Ktimenh Karditsas Thessalia Phone Code | Map Phone Code

24430 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Κάτω Κτιμένης. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Κάτω Κτιμένη | Kato Ktimeni phone - dialing code.

Περισσότερα »

Γραμματικό Σοφάδων. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2443

Γραμματικό Σοφάδων. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2443 ● Grammatiko Karditsas Thessalia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

24430 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Γραμματικού. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Γραμματικό | Grammatiko phone - dialing code.

Περισσότερα »

Αηδονοχώρι Σοφάδων. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2443

Αηδονοχώρι Σοφάδων. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2443 ● Ahdonoxori Karditsas Thessalia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

24430 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Αηδονοχωρίου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Αηδονοχώρι | Aidonochori phone - dialing code.

Περισσότερα »

Ασημοχώρι Σοφάδων. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2443

Ασημοχώρι Σοφάδων. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2443 ● Ashmoxori Karditsas Thessalia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

24430 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Ασημοχωρίου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Ασημοχώρι | Asimoxori phone - dialing code.

Περισσότερα »

Νέο Ικόνιο Σοφάδων. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2443

Νέο Ικόνιο Σοφάδων. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2443 ● Neo Ikonio Karditsas Thessalia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

24430 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Νέου Ικονίου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Νέο Ικόνιο | Neo Ikonio phone - dialing code.

Περισσότερα »

Θραψίμι Σοφάδων. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2443

Θραψίμι Σοφάδων. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2443 ● Thrapsimi Karditsas Thessalia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

24430 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Θραψιμίου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Θραψίμι | Thrapsimi phone - dialing code.

Περισσότερα »