24430 ● Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου | Σοφάδες Καρδίτσας

24430 - Σοφάδες Καρδίτσας. Περιοχές με υπεραστικό κωδικό κλήσης «2443» ● Sofades Karditsas in Greece dialing code

Υπεραστικός κωδικός κλήσης 24430 για τα σταθερά τηλέφωνα στην περιοχή Σοφάδες Καρδίτσας της Γεωγραφικής Ζώνης «24» (Περιφέρεια Θεσσαλίας ● Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας). Αριθμοδότηση, γεωγραφικός αριθμός, σταθερή τηλεφωνία κλπ περιοχών στον Δήμο Σοφάδων ● Sofades Karditsas in Greece. Telephone area – dialing code

Άμπελος Σοφάδων. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2443

Άμπελος Σοφάδων. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2443 ● Ampelos Karditsas Thessalia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

24430 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Αμπέλου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Άμπελο | Ampelos phone - dialing code.

Περισσότερα »

Φιλία Σοφάδων. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2443

Φιλία Σοφάδων. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2443 ● Filia Karditsas Thessalia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

24430 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Φιλίας. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Φιλία | Filia phone - dialing code.

Περισσότερα »

Μαυραχάδες Σοφάδων. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2443

Μαυραχάδες Σοφάδων. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2443 ● Mayraxades Karditsas Thessalia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

24430 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) των Μαυραχάδων. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στους Μαυραχάδες | Mayraxades phone - dialing code.

Περισσότερα »

Γεφύρια Σοφάδων. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2443

Γεφύρια Σοφάδων. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2443 ● Gefuria Karditsas Thessalia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

24430 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) των Γεφυριών. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στα Γεφύρια | Gefyria phone - dialing code.

Περισσότερα »

Αχλαδιά Σοφάδων. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2443

Αχλαδιά Σοφάδων. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2443 ● Axladia Karditsas Thessalia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

24430 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Αχλαδιάς. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Αχλαδιά | Axladia phone - dialing code.

Περισσότερα »

Πασχαλίτσα Σοφάδων. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2443

Πασχαλίτσα Σοφάδων. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2443 ● Pasxalitsa Karditsas Thessalia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

24430 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Πασχαλίτσας. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Πασχαλίτσα | Pasxalitsa phone - dialing code.

Περισσότερα »

Αγία Παρασκευή Σοφάδων. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2443

Αγία Παρασκευή Σοφάδων. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2443 ● Agia Paraskeyh Karditsas Thessalia Phone Code | Map Phone Code

24430 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Αγίας Παρασκευής. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Αγία Παρασκευή | Agia Paraskeyh dialing code.

Περισσότερα »

Πύργος Κιερίου Σοφάδων. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2443

Πύργος Κιερίου Σοφάδων. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2443 ● Purgos Kieriou Karditsas Thessalia Phone Code | Map Phone Code

24430 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Πύργου Κιερίου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στον Πύργο Κιερίου | Pyrgos Kieriou phone - dialing code.

Περισσότερα »

Δασοχώρι Σοφάδων. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2443

Δασοχώρι Σοφάδων. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2443 ● Dasoxori Karditsas Thessalia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

24430 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Δασοχωρίου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Δασοχώρι | Dasoxori phone - dialing code.

Περισσότερα »

Λουτροπηγή Σοφάδων. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2443

Λουτροπηγή Σοφάδων. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2443 ● Loutrophgh Karditsas Thessalia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

24430 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Λουτροπηγής. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Λουτροπηγή | Loutropigi phone - dialing code.

Περισσότερα »