24430 ● Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου | Σοφάδες Καρδίτσας

24430 - Σοφάδες Καρδίτσας. Περιοχές με υπεραστικό κωδικό κλήσης «2443» ● Sofades Karditsas in Greece dialing code

Υπεραστικός κωδικός κλήσης 24430 για τα σταθερά τηλέφωνα στην περιοχή Σοφάδες Καρδίτσας της Γεωγραφικής Ζώνης «24» (Περιφέρεια Θεσσαλίας ● Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας). Αριθμοδότηση, γεωγραφικός αριθμός, σταθερή τηλεφωνία κλπ περιοχών στον Δήμο Σοφάδων ● Sofades Karditsas in Greece. Telephone area – dialing code

Σοφάδες Καρδίτσας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2443

Σοφάδες Καρδίτσας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2443 ● Sofades Karditsas Thessalia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

24430 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) των Σοφάδων. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στις Σοφάδες | Sofades phone - dialing code.

Περισσότερα »

Ματαράγκα Σοφάδων. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2443

Ματαράγκα Σοφάδων. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2443 ● Mataragka Karditsas Thessalia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

24430 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Ματαράγκας. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Ματαράγκα | Mataragka phone - dialing code.

Περισσότερα »

Καρποχώρι Σοφάδων. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2443

Καρποχώρι Σοφάδων. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2443 ● Karpoxori Karditsas Thessalia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

24430 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Καρποχωρίου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Καρποχώρι | Karpoxori phone - dialing code.

Περισσότερα »

Λεοντάρι Σοφάδων. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2443

Λεοντάρι Σοφάδων. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2443 ● Leontari Karditsas Thessalia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

24430 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Λεονταρίου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Λεοντάρι | Leontari phone - dialing code.

Περισσότερα »

Ανάβρα Σοφάδων. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2443

Ανάβρα Σοφάδων. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2443 ● Anavra Karditsas Thessalia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

24430 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Ανάβρας. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Ανάβρα | Anavra phone - dialing code.

Περισσότερα »

Κέδρος Σοφάδων. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2443

Κέδρος Σοφάδων. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2443 ● Kodikos Kedros Menelaidas Karditsas Thessalia | Map Phone Code

24430 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Κέδρου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στον Κέδρο | Kedros Sofadon Karditsas phone - dialing code.

Περισσότερα »

Κυψέλη Σοφάδων. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2443

Κυψέλη Σοφάδων. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2443 ● Kupselh Karditsas Thessalia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

24430 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Κυψέλης. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Κυψέλη | Kypseli phone - dialing code.

Περισσότερα »

Καππαδοκικό Σοφάδων. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2443

Καππαδοκικό Σοφάδων. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2443 ● Kappadokiko Karditsas Thessalia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

24430 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Καππαδοκικού. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Καππαδοκικό | Kappadokiko phone - dialing code.

Περισσότερα »

Νέα Ζωή Σοφάδων. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2443

Νέα Ζωή Σοφάδων. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2443 ● Nea Zoh Karditsas Thessalia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

24430 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Νέας Ζωής. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Νέα Ζωή | Nea Zoi phone - dialing code.

Περισσότερα »

Μασχολούρι Σοφάδων. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2443

Μασχολούρι Σοφάδων. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2443 ● Masxolouri Karditsas Thessalia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

24430 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Μασχολουρίου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Μασχολούρι | Masxolouri phone - dialing code.

Περισσότερα »