24320 ● Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου | Καλαμπάκα Τρικάλων

24320 - Καλαμπάκα Τρικάλων. Περιοχές με υπεραστικό κωδικό κλήσης «2432» ● Kalabaka Trikalon in Greece dialing code

Υπεραστικός κωδικός κλήσης 24320 για τα σταθερά τηλέφωνα στην περιοχή Καλαμπάκα Τρικάλων της Γεωγραφικής Ζώνης «24» (Περιφέρεια Θεσσαλίας ● Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας). Αριθμοδότηση, γεωγραφικός αριθμός, σταθερή τηλεφωνία κλπ περιοχών στον Δήμο Μετεώρων ● Kalabaka Trikalon in Greece. Telephone area – dialing code

Καλαμπάκα Μετεώρων. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2432

Καλαμπάκα Μετεώρων. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2432 ● Kalampaka Trikalon Thessalia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

24320 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Καλαμπάκας. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Καλαμπάκα | Kalabaka phone - dialing code.

Περισσότερα »

Βασιλική Μετεώρων. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2432

Βασιλική Μετεώρων. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2432 ● Vasilikh Trikalon Thessalia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

24320 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Βασιλικής. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Βασιλική | Vasiliki phone - dialing code.

Περισσότερα »

Καστράκι Μετεώρων. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2432

Καστράκι Μετεώρων. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2432 ● Kastraki Trikalon Thessalia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

24320 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Καστρακίου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Καστράκι | Kastraki phone - dialing code.

Περισσότερα »

Διάβα Μετεώρων. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2432

Διάβα Μετεώρων. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2432 ● Diava Trikalon Thessalia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

24320 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Διάβας. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Διάβα | Diava phone - dialing code.

Περισσότερα »

Θεόπετρα Μετεώρων. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2432

Θεόπετρα Μετεώρων. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2432 ● Theopetra Trikalon Thessalia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

24320 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Θεόπετρας. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Θεόπετρα | Theopetra phone - dialing code.

Περισσότερα »

Ασπροκκλησιά Μετεώρων. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2432

Ασπροκκλησιά Μετεώρων. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2432 ● Asprokklhsia Trikalon Thessalia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

24320 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Ασπροκκλησιάς. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Ασπροκκλησιά | Asprokklisia phone - dialing code.

Περισσότερα »

Αγιόφυλλο Μετεώρων. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2432

Αγιόφυλλο Μετεώρων. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2432 ● Agiofullo Trikalon Thessalia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

24320 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Αγιοφύλλου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Αγιόφυλλο | Agiofyllo phone - dialing code.

Περισσότερα »

Χρυσομηλιά Μετεώρων. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2432

Χρυσομηλιά Μετεώρων. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2432 ● Xrusomhlia Trikalon Thessalia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

24320 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Χρυσομηλιάς. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Χρυσομηλιά | Xrysomilia phone - dialing code.

Περισσότερα »

Οξύνεια Μετεώρων. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2432

Οξύνεια Μετεώρων. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2432 ● Oksuneia Trikalon Thessalia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

24320 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Οξύνειας. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Οξύνεια | Oxyneia phone - dialing code.

Περισσότερα »

Σαρακήνα Μετεώρων. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2432

Σαρακήνα Μετεώρων. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2432 ● Sarakhna Trikalon Thessalia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

24320 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Σαρακήνας. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Σαρακήνα | Sarakina phone - dialing code.

Περισσότερα »