24280 ● Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου | Βόλος Μαγνησίας

24280 - Βόλος Μαγνησίας. Περιοχές με υπεραστικό κωδικό κλήσης (ΕΚΠ) «2428» ● Volos Magnisias in Greece dialing code

Υπεραστικός κωδικός κλήσης 24280 για τα σταθερά τηλέφωνα στην περιοχή Βόλος Μαγνησίας της Γεωγραφικής Ζώνης «24» (Περιφέρεια Θεσσαλίας ● Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας). Αριθμοδότηση, γεωγραφικός αριθμός, σταθερή τηλεφωνία κλπ περιοχών στους Δήμους Βόλου και Ρήγα Φερραίου ● Volos Magnisias in Greece. Telephone area – dialing code

Αγριά Βόλου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2428

Αγριά Βόλου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2428 ● Agria Magnhsias Thessalia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

24280 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Αγριάς. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Αγριά | Agria phone - dialing code.

Περισσότερα »

Νέα Αγχίαλος Βόλου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2428

Νέα Αγχίαλος Βόλου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2428 ● Nea Agxialos Magnhsias Thessalia Phone Code | Map Phone Code

24280 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Νέας Αγχιάλου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Νέα Αγχίαλο | Nea Anchialos phone - dialing code.

Περισσότερα »

Κάτω Λεχώνια Βόλου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2428

Κάτω Λεχώνια Βόλου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2428 ● Kato Lexonia Magnhsias Thessalia Phone Code | Map Phone Code

24280 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) των Κάτω Λεχωνίων. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στα Κάτω Λεχώνια | Kato Lexonia phone - dialing code.

Περισσότερα »

Άνω Λεχώνια Βόλου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2428

Άνω Λεχώνια Βόλου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2428 ● Ano Lexonia Magnhsias Thessalia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

24280 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) των Άνω Λεχωνίων. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στα Άνω Λεχώνια | Ano Lechonia phone - dialing code.

Περισσότερα »

Κανάλια Ρήγα Φερραίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2428

Κανάλια Ρήγα Φερραίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2428 ● Kanalia Magnhsias Thessalia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

24280 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) των Καναλιών. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στα Κανάλια | Kanalia phone - dialing code.

Περισσότερα »

Μακρινίτσα Βόλου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2428

Μακρινίτσα Βόλου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2428 ● Makrinitsa Magnhsias Thessalia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

24280 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Μακρινίτσας. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Μακρινίτσα | Makrinitsa phone - dialing code.

Περισσότερα »

Πορταριά Βόλου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2428

Πορταριά Βόλου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2428 ● Portaria Magnhsias Thessalia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

24280 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Πορταριάς. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Πορταριά | Portaria phone - dialing code.

Περισσότερα »

Δράκεια Βόλου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2428

Δράκεια Βόλου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2428 ● Drakeia Magnhsias Thessalia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

24280 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Δράκειας. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Δράκεια | Drakia phone - dialing code.

Περισσότερα »

Κατωχώρι Βόλου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2428

Κατωχώρι Βόλου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2428 ● Katoxori Magnhsias Thessalia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

24280 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Κατωχωρίου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Κατωχώρι | Katoxori phone - dialing code.

Περισσότερα »

Πλατανίδια Βόλου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2428

Πλατανίδια Βόλου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2428 ● Platanidia Magnhsias Thessalia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

24280 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) των Πλατανιδίων. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στα Πλατανίδια | Platanidia phone - dialing code.

Περισσότερα »