24270 ● Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου | Σκιάθος Μαγνησίας

24270 - Σκιάθος Μαγνησίας. Περιοχές με υπεραστικό κωδικό κλήσης «2427» ● Skiathos Magnisias in Greece dialing code

Υπεραστικός κωδικός κλήσης 24270 για τα σταθερά τηλέφωνα στην περιοχή Σκιάθος Μαγνησίας της Γεωγραφικής Ζώνης «24» (Περιφέρεια Θεσσαλίας ● Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας). Αριθμοδότηση, γεωγραφικός αριθμός, σταθερή τηλεφωνία κλπ περιοχών στον Δήμο Σκιάθου ● Skiathos Magnisias in Greece. Telephone area – dialing code

Σκιάθος Μαγνησίας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2427

Σκιάθος Μαγνησίας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2427 ● Skiathos Magnhsias Thessalia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

24270 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Σκιάθου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Σκιάθο | Skiathos phone - dialing code.

Περισσότερα »

Καλύβια Σκιάθου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2427

Καλύβια Σκιάθου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2427 ● Kodikos Kaluvia Skiathos Magnhsias Thessalia | Map Phone Code

24270 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) των Καλυβίων. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στα Καλύβια | Kalyvia phone - dialing code.

Περισσότερα »

Τρούλλος Σκιάθου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2427

Τρούλλος Σκιάθου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2427 ● Kodikos Troullos Skiathos Magnhsias Thessalia | Map Phone Code

24270 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Τρούλλου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στον Τρούλλο | Troullos phone - dialing code.

Περισσότερα »

Ξάνεμος Σκιάθου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2427

Ξάνεμος Σκιάθου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2427 ● Kodikos Ksanemos Skiathos Magnhsias Thessalia | Map Phone Code

24270 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Ξανέμου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στον Ξάνεμο | Xanemos phone - dialing code.

Περισσότερα »

Πλατανιάς Σκιάθου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2427

Πλατανιάς Σκιάθου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2427 ● Kodikos Platanias Skiathos Magnhsias Thessalia | Map Phone Code

24270 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Πλατανιά. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στον Πλατανιά | Platanias phone - dialing code.

Περισσότερα »

Κουκουναριές Σκιάθου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2427

Κουκουναριές Σκιάθου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2427 ● Koukounaries Skiathos Magnhsias Thessalia | Map Phone Code

24270 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) των Κουκουναριών. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στους Κουκουναριές | Koukounaries phone - dialing code.

Περισσότερα »

Αχλαδιάς Σκιάθου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2427

Αχλαδιάς Σκιάθου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2427 ● Kodikos Axladias Skiathos Magnhsias Thessalia | Map Phone Code

24270 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Αχλαδιά. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στον Αχλαδιά | Axladias phone - dialing code.

Περισσότερα »

Κολιός Σκιάθου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2427

Κολιός Σκιάθου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2427 ● Kolios Skiathos Magnhsias Thessalia Phone Code | Map Phone Code

24270 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Κολιού. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στον Κολιό | Kolios phone - dialing code.

Περισσότερα »

Καναπίτσα Σκιάθου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2427

Καναπίτσα Σκιάθου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2427 ● Kodikos Kanapitsa Skiathos Magnhsias Thessalia | Map Phone Code

24270 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Καναπίτσας. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Καναπίτσα | Kanapitsa phone - dialing code.

Περισσότερα »

Κατσαρός Σκιάθου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2427

Κατσαρός Σκιάθου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2427 ● Kodikos Katsaros Skiathos Magnhsias Thessalia | Map Phone Code

24270 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Κατσαρού. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στον Κατσαρό | Katsaros phone - dialing code.

Περισσότερα »