24250 ● Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου | Βελεστίνο Μαγνησίας

24250 - Βελεστίνο Μαγνησίας. Περιοχές με υπεραστικό κωδικό κλήσης «2425» ● Velestino Magnisias dialing code

Υπεραστικός κωδικός κλήσης 24250 για τα σταθερά τηλέφωνα στην περιοχή Βελεστίνο Μαγνησίας της Γεωγραφικής Ζώνης «24» (Περιφέρεια Θεσσαλίας ● Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας). Αριθμοδότηση, γεωγραφικός αριθμός, σταθερή τηλεφωνία κλπ περιοχών στον Δήμο Ρήγα Φερραίου ● Velestino Magnisias in Greece. Telephone area – dialing code

Βελεστίνο Ρήγα Φερραίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2425

Βελεστίνο Ρήγα Φερραίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2425 ● Velestino Magnhsias Thessalia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

24250 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Βελεστίνου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Βελεστίνο | Velestino phone - dialing code.

Περισσότερα »

Στεφανοβίκειο Ρήγα Φερραίου. Υπεραστικός κωδικός τηλεφώνου 2425

Στεφανοβίκειο Ρήγα Φερραίου. Υπεραστικός κωδικός τηλεφώνου 2425 ● Stefanovikeio Magnhsias Thessalia Phone Code | Map Phone Code

24250 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Στεφανοβικείου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Στεφανοβίκειο | Stefanovikeio phone - dialing code.

Περισσότερα »

Ριζόμυλος Ρήγα Φερραίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2425

Ριζόμυλος Ρήγα Φερραίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2425 ● Rizomulos Magnhsias Thessalia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

24250 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Ριζομύλου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στον Ριζόμυλο | Rizomylos phone - dialing code.

Περισσότερα »

Άγιος Γεώργιος Φερών Ρήγα Φερραίου. Κωδικός σταθερού τηλεφώνου 2425

Άγιος Γεώργιος Φερών Ρήγα Φερραίου. Κωδικός σταθερού τηλεφώνου 2425 ● Klhsh Agios Georgios Feron Magnhsias Thessalia | Map Phone Code

24250 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Ε.Κ.Π) του Αγίου Γεωργίου Φερών. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στον Άγιο Γεώργιος Φερών | Agios Georgios Feron dialing code.

Περισσότερα »

Αερινό Ρήγα Φερραίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2425

Αερινό Ρήγα Φερραίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2425 ● Aerino Magnhsias Thessalia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

24250 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Αερινού. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Αερινό | Aerino phone - dialing code.

Περισσότερα »

Χλόη Ρήγα Φερραίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2425

Χλόη Ρήγα Φερραίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2425 ● Xloh Magnhsias Thessalia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

24250 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Χλόης. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Χλόη | Xloi phone - dialing code.

Περισσότερα »

Μικρό Περιβολάκι Ρήγα Φερραίου. Υπεραστικός κωδικός τηλεφώνου 2425

Μικρό Περιβολάκι Ρήγα Φερραίου. Υπεραστικός κωδικός τηλεφώνου 2425 ● Kodikos Mikro Perivolaki Magnhsias Thessalia | Map Phone Code

24250 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθν. Κωδ. Προορισμού) του Μικρού Περιβολακίου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Μικρό Περιβολάκι | Mikro Perivolaki dialing code.

Περισσότερα »

Περίβλεπτο Ρήγα Φερραίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2425

Περίβλεπτο Ρήγα Φερραίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2425 ● Perivlepto Magnhsias Thessalia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

24250 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Περιβλέπτου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Περίβλεπτο | Perivlepto phone - dialing code.

Περισσότερα »

Κοκκίνα Ρήγα Φερραίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2425

Κοκκίνα Ρήγα Φερραίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2425 ● Kokkina Magnhsias Thessalia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

24250 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Κοκκίνας. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Κοκκίνα | Kokkina phone - dialing code.

Περισσότερα »

Άγιος Δημήτριος Ρήγα Φερραίου. Υπεραστικός κωδικός τηλεφώνου 2425

Άγιος Δημήτριος Ρήγα Φερραίου. Υπεραστικός κωδικός τηλεφώνου 2425 ● Agios Dhmhtrios Perivleptou Magnhsias Thessalia | Map Phone Code

24250 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Αγίου Δημητρίου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στον Άγιο Δημήτριο | Agios Dimitrios dialing code.

Περισσότερα »