24240 ● Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου | Σκόπελος Μαγνησίας

24240 - Σκόπελος Μαγνησίας. Περιοχές με υπεραστικό κωδικό κλήσης «2424» ● Skopelos Magnisias in Greece dialing code

Υπεραστικός κωδικός κλήσης 24240 για τα σταθερά τηλέφωνα στην περιοχή Σκόπελος Μαγνησίας της Γεωγραφικής Ζώνης «24» (Περιφέρεια Θεσσαλίας ● Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας). Αριθμοδότηση, γεωγραφικός αριθμός, σταθερή τηλεφωνία κλπ περιοχών στους Δήμους Αλοννήσου και Σκοπέλου ● Skopelos Magnisias in Greece. Telephone area – dialing code

Αθέατο Σκοπέλου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2424

Αθέατο Σκοπέλου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2424 ● Kodikos Atheato Skopelos Magnhsias Thessalia | Map Phone Code

24240 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Αθέατου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Αθέατο | Atheato phone - dialing code.

Περισσότερα »

Πιπέρι Αλοννήσου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2424

Πιπέρι Αλοννήσου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2424 ● Nisi Piperi Alonnhsos Thessalia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

24240 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Πιπεριού. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Πιπέρι | Piperi phone - dialing code.

Περισσότερα »

Καλόγηρος Σκοπέλου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2424

Καλόγηρος Σκοπέλου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2424 ● Oikismos Kaloghros Skopelos Magnhsias Thessalia | Map Phone Code

24240 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Καλογήρου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στον Καλόγηρο | Kalogiros phone - dialing code.

Περισσότερα »

Κυρά Παναγιά Αλοννήσου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2424

Κυρά Παναγιά Αλοννήσου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2424 ● Kodikos Nisi Kura Panagia Alonnhsos Thessalia | Map Phone Code

24240 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Κυρά Παναγιάς. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Κυρά Παναγιά | Kyra Panagia phone - dialing code.

Περισσότερα »

Αδελφοί Αλοννήσου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2424

Αδελφοί Αλοννήσου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2424 ● Nisides Adelfoi Alonnhsos Thessalia Phone Code | Map Phone Code

24240 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) των Αδελφών. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στους Αδελφούς | Adelfoi Islets phone - dialing code.

Περισσότερα »

Γιούρα Αλοννήσου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2424

Γιούρα Αλοννήσου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2424 ● Nisaki Gioura Alonnhsos Thessalia Phone Code | Map Phone Code

24240 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) των Γιούρων. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στα Γιούρα | Gioura phone - dialing code.

Περισσότερα »

Σκάντζουρα Αλοννήσου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2424

Σκάντζουρα Αλοννήσου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2424 ● Kodikos Nisaki Skantzoura Alonnhsos Thessalia | Map Phone Code

24240 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) των Σκάντζουρων. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στα Σκάντζουρα | Skantzoura phone - dialing code.

Περισσότερα »

Ψαθούρα Αλοννήσου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2424

Ψαθούρα Αλοννήσου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2424 ● Kodikos Nisaki Psathoura Alonnhsos Thessalia | Map Phone Code

24240 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Ψαθούρας. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Ψαθούρα | Psathoura phone - dialing code.

Περισσότερα »