24240 ● Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου | Σκόπελος Μαγνησίας

24240 - Σκόπελος Μαγνησίας. Περιοχές με υπεραστικό κωδικό κλήσης «2424» ● Skopelos Magnisias in Greece dialing code

Υπεραστικός κωδικός κλήσης 24240 για τα σταθερά τηλέφωνα στην περιοχή Σκόπελος Μαγνησίας της Γεωγραφικής Ζώνης «24» (Περιφέρεια Θεσσαλίας ● Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας). Αριθμοδότηση, γεωγραφικός αριθμός, σταθερή τηλεφωνία κλπ περιοχών στους Δήμους Αλοννήσου και Σκοπέλου ● Skopelos Magnisias in Greece. Telephone area – dialing code

Σκόπελος Μαγνησίας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2424

Σκόπελος Μαγνησίας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2424 ● Skopelos Magnhsias Thessalia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

24240 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Σκοπέλου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Σκόπελο | Skopelos phone - dialing code.

Περισσότερα »

Πατητήρι Αλοννήσου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2424

Πατητήρι Αλοννήσου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2424 ● Kodikos Paththri Alonnhsos Magnhsias Thessalia | Map Phone Code

24240 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Πατητηριού. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Πατητήρι | Patitiri phone - dialing code.

Περισσότερα »

Γλώσσα Σκοπέλου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2424

Γλώσσα Σκοπέλου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2424 ● Glossa Skopelos Magnhsias Thessalia Phone Code | Map Phone Code

24240 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Γλώσσας. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Γλώσσα | Glossa phone - dialing code.

Περισσότερα »

Βότση Αλοννήσου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2424

Βότση Αλοννήσου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2424 ● Votsh Alonnhsos Magnhsias Thessalia Phone Code | Map Phone Code

24240 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Βότσης. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Βότση | Votsi phone - dialing code.

Περισσότερα »

Νέο Κλήμα Σκοπέλου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2424

Νέο Κλήμα Σκοπέλου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2424 ● Kodikos Neo Klhma Skopelos Magnhsias Thessalia | Map Phone Code

24240 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Νέου Κλήματος. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Νέο Κλήμα | Neo Klima phone - dialing code.

Περισσότερα »

Αλόννησος Μαγνησίας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2424

Αλόννησος Μαγνησίας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2424 ● Alonnhsos Magnhsias Thessalia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

24240 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Αλοννήσου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Αλόννησο | Alonnisos phone - dialing code.

Περισσότερα »

Λουτράκι Σκοπέλου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2424

Λουτράκι Σκοπέλου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2424 ● Kodikos Loutraki Skopelos Magnhsias Thessalia | Map Phone Code

24240 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Λουτρακίου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Λουτράκι | Loutraki phone - dialing code.

Περισσότερα »

Στενή Βάλα Αλοννήσου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2424

Στενή Βάλα Αλοννήσου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2424 ● Klhsh Stenh Vala Alonnhsos Magnhsias Thessalia | Map Phone Code

24240 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Στενής Βάλας. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Στενή Βάλα | Steni Vala phone - dialing code.

Περισσότερα »

Πάνορμος Σκοπέλου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2424

Πάνορμος Σκοπέλου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2424 ● Kodikos Panormos Skopelos Magnhsias Thessalia | Map Phone Code

24240 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Πανόρρμου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στον Πάνορμο | Panormos phone - dialing code.

Περισσότερα »

Στάφυλος Σκοπέλου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2424

Στάφυλος Σκοπέλου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2424 ● Kodikos Stafulos Skopelos Magnhsias Thessalia | Map Phone Code

24240 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Στάφυλου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στον Στάφυλο | Stafylos phone - dialing code.

Περισσότερα »