24230 ● Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου | Καλά Νερά Μαγνησίας

24230 - Καλά Νερά Μαγνησίας. Περιοχές με υπεραστικό κωδικό κλήσης «2423» ● Kala Nera Magnisias dialing code

Υπεραστικός κωδικός κλήσης 24230 για τα σταθερά τηλέφωνα στην περιοχή Καλά Νερά Μαγνησίας της Γεωγραφικής Ζώνης «24» (Περιφέρεια Θεσσαλίας ● Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας). Αριθμοδότηση, γεωγραφικός αριθμός, σταθερή τηλεφωνία κλπ περιοχών στον Δήμο Νοτίου Πηλίου ● Kala Nera Magnisias in Greece. Telephone area – dialing code

Αργαλαστή Νοτίου Πηλίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2423

Αργαλαστή Νοτίου Πηλίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2423 ● Argalasth Magnhsias Thessalia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

24230 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Αργαλαστής. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Αργαλαστή | Argalasti phone - dialing code.

Περισσότερα »

Τρικέρι Νοτίου Πηλίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2423

Τρικέρι Νοτίου Πηλίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2423 ● Trikeri Magnhsias Thessalia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

24230 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Τρικερίου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Τρικέρι | Trikeri phone - dialing code.

Περισσότερα »

Μηλίνα Νοτίου Πηλίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2423

Μηλίνα Νοτίου Πηλίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2423 ● Mhlina Magnhsias Thessalia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

24230 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Μηλίνας. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Μηλίνα | Milina phone - dialing code.

Περισσότερα »

Μηλιές Νοτίου Πηλίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2423

Μηλιές Νοτίου Πηλίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2423 ● Mhlies Magnhsias Thessalia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

24230 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) των Μηλιών. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στις Μηλιές | Milies phone - dialing code.

Περισσότερα »

Καλά Νερά Νοτίου Πηλίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2423

Καλά Νερά Νοτίου Πηλίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2423 ● Kala Nera Magnhsias Thessalia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

24230 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) των Καλών Νερών. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στα Καλά Νερά | Kala Nera phone - dialing code.

Περισσότερα »

Λαύκος Νοτίου Πηλίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2423

Λαύκος Νοτίου Πηλίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2423 ● Laykos Magnhsias Thessalia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

24230 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Λαύκου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στον Λαύκο | Lafkos Magnisias phone - dialing code.

Περισσότερα »

Συκή Νοτίου Πηλίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2423

Συκή Νοτίου Πηλίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2423 ● Sukh Magnhsias Thessalia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

24230 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Συκής. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Συκή | Syki phone - dialing code.

Περισσότερα »

Κάτω Γατζέα Νοτίου Πηλίου. Υπεραστικός κωδικός τηλεφώνου 2423

Κάτω Γατζέα Νοτίου Πηλίου. Υπεραστικός κωδικός τηλεφώνου 2423 ● Kato Gatzea Magnhsias Thessalia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

24230 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Κάτω Γατζέας. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Κάτω Γατζέα | Kato Gatzea phone - dialing code.

Περισσότερα »

Προμύρι Νοτίου Πηλίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2423

Προμύρι Νοτίου Πηλίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2423 ● Promuri Magnhsias Thessalia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

24230 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Προμυρίου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Προμύρι | Promiri phone - dialing code.

Περισσότερα »

Νεοχώρι Νοτίου Πηλίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2423

Νεοχώρι Νοτίου Πηλίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2423 ● Neoxori Magnhsias Thessalia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

24230 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Νεοχωρίου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Νεοχώρι | Neochori phone - dialing code.

Περισσότερα »