24220 ● Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου | Αλμυρός Μαγνησίας

24220 - Αλμυρός Μαγνησίας. Περιοχές με υπεραστικό κωδικό κλήσης «2422» ● Almyros Magnisias in Greece dialing code

Υπεραστικός κωδικός κλήσης 24220 για τα σταθερά τηλέφωνα στην περιοχή Αλμυρός Μαγνησίας της Γεωγραφικής Ζώνης «24» (Περιφέρεια Θεσσαλίας ● Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας). Αριθμοδότηση, γεωγραφικός αριθμός, σταθερή τηλεφωνία κλπ περιοχών στους Δήμους Αλμυρού και Βόλου ● Almyros Magnisias in Greece. Telephone area – dialing code

Αλμυρός Αλμυρού. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2422

Αλμυρός Αλμυρού. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2422 ● Almuros Magnhsias Thessalia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

24220 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Αλμυρού. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στον Αλμυρό | Almyros phone - dialing code.

Περισσότερα »

Ευξεινούπολη Αλμυρού. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2422

Ευξεινούπολη Αλμυρού. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2422 ● Eykseinoupolh Magnhsias Thessalia Phone Code | Map Phone Code

24220 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Ευξεινούπολης. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Ευξεινούπολη | Efxeinoupoli phone - dialing code.

Περισσότερα »

Σούρπη Αλμυρού. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2422

Σούρπη Αλμυρού. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2422 ● Sourph Magnhsias Thessalia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

24220 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Σούρπης. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Σούρπη | Sourpi phone - dialing code.

Περισσότερα »

Πτελεός Αλμυρού. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2422

Πτελεός Αλμυρού. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2422 ● Pteleos Magnhsias Thessalia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

24220 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Πτελεούς. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Πτελεό | Pteleos phone - dialing code.

Περισσότερα »

Νέος Πλάτανος Αλμυρού. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2422

Νέος Πλάτανος Αλμυρού. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2422 ● Neos Platanos Magnhsias Thessalia Phone Code | Map Phone Code

24220 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Νέου Πλατάνου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στον Νέο Πλάτανο | Neos Platanos phone - dialing code.

Περισσότερα »

Αχίλλειο Αλμυρού. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2422

Αχίλλειο Αλμυρού. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2422 ● Axilleio Magnhsias Thessalia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

24220 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Αχιλλείου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Αχίλλειο | Axilleio phone - dialing code.

Περισσότερα »

Αμαλιάπολη Αλμυρού. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2422

Αμαλιάπολη Αλμυρού. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2422 ● Amaliapolh Magnhsias Thessalia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

24220 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Αμαλιάπολης. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Αμαλιάπολη | Amaliapoli phone - dialing code.

Περισσότερα »

Κρόκιο Αλμυρού. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2422

Κρόκιο Αλμυρού. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2422 ● Krokio Magnhsias Thessalia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

24220 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Κρόκιου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Κρόκιο | Krokio phone - dialing code.

Περισσότερα »

Μικροθήβες Βόλου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2422

Μικροθήβες Βόλου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2422 ● Mikrothhves Magnhsias Thessalia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

24220 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) των Μικροθηβών. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στις Μικροθήβες | Mikrothives phone - dialing code.

Περισσότερα »

Κορφαλάκι Αλμυρού. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2422

Κορφαλάκι Αλμυρού. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2422 ● Korfalaki Magnhsias Thessalia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

24220 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Κορφαλακίου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Κορφαλάκι | Korfalaki phone - dialing code.

Περισσότερα »