24210 ● Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου | Βόλος Μαγνησίας

24210 - Βόλος Μαγνησίας. Περιοχές με υπεραστικό κωδικό κλήσης (ΕΚΠ) «2421» ● Volos Magnisias in Greece dialing code

Υπεραστικός κωδικός κλήσης 24210 για τα σταθερά τηλέφωνα στην περιοχή Βόλος Μαγνησίας της Γεωγραφικής Ζώνης «24» (Περιφέρεια Θεσσαλίας ● Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας). Αριθμοδότηση, γεωγραφικός αριθμός, σταθερή τηλεφωνία κλπ περιοχών στον Δήμο Βόλου ● Volos Magnisias in Greece. Telephone area – dialing code

Βόλος Μαγνησίας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2421

Βόλος Μαγνησίας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2421 ● Volos Magnhsias Thessalia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

24210 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Βόλου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στον Βόλο | Volos phone - dialing code.

Περισσότερα »

Νέα Ιωνία Βόλου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2421

Νέα Ιωνία Βόλου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2421 ● Nea Ionia Magnhsias Thessalia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

24210 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Νέας Ιωνίας. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Νέα Ιωνία | Nea Ionia phone - dialing code.

Περισσότερα »

Διμήνι Βόλου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2421

Διμήνι Βόλου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2421 ● Dimhni Magnhsias Thessalia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

24210 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Διμηνιού. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Διμήνι | Dimini phone - dialing code.

Περισσότερα »

Ανακασιά Βόλου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2421

Ανακασιά Βόλου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2421 ● Anakasia Magnhsias Thessalia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

24210 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Ανακασιάς. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Ανακασιά | Anakasia phone - dialing code.

Περισσότερα »

Σέσκλο Βόλου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2421

Σέσκλο Βόλου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2421 ● Sesklo Magnhsias Thessalia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

24210 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Σέσκλου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Σέσκλο | Sesklo phone - dialing code.

Περισσότερα »

Άλλη Μεριά Βόλου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2421

Άλλη Μεριά Βόλου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2421 ● Allh Meria Magnhsias Thessalia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

24210 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Άλλης Μεριάς. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Άλλη Μεριά | Alli Meria phone - dialing code.

Περισσότερα »

Μελισσάτικα Βόλου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2421

Μελισσάτικα Βόλου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2421 ● Melissatika Magnhsias Thessalia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

24210 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) των Μελισσάτικων. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στα Μελισσάτικα | Melissatika phone - dialing code.

Περισσότερα »

Άνω Βόλος Μαγνησίας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2421

Άνω Βόλος Μαγνησίας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2421 ● Ano Volos Magnhsias Thessalia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

24210 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Άνω Βόλου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στον Άνω Βόλο | Ano Volos phone - dialing code.

Περισσότερα »

Άγιος Ονούφριος Βόλου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2421

Άγιος Ονούφριος Βόλου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2421 ● Agios Onoufrios Magnhsias Thessalia Phone Code | Map Phone Code

24210 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Αγίου Ονουφρίου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στον Άγιο Ονούφριο | Agios Onoufrios dialing code.

Περισσότερα »

Γλαφυρά Βόλου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2421

Γλαφυρά Βόλου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2421 ● Glafura Magnhsias Thessalia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

24210 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) των Γλαφυρών. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στα Γλαφυρά | Glafira phone - dialing code.

Περισσότερα »