2410 ● Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου | Λάρισα Θεσσαλίας

2410 - Λάρισα Θεσσαλίας. Περιοχές με υπεραστικό κωδικό κλήσης (ΕΚΠ) «241» ● Larisa Thessalias dialing code

Υπεραστικός κωδικός κλήσης 2410 για τα σταθερά τηλέφωνα στην περιοχή Λάρισα Θεσσαλίας της Γεωγραφικής Ζώνης «24» (Περιφέρεια Θεσσαλίας ● Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας). Αριθμοδότηση, γεωγραφικός αριθμός, σταθερή τηλεφωνία κλπ περιοχών στους Δήμους Κιλελέρ και Λάρισας ● Larisa Thessalias in Greece. Telephone area – dialing code

Κυπάρισσος Κιλελέρ. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 241

Κυπάρισσος Κιλελέρ. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 241 ● Kuparissos Larisas Thessalia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

2410 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Κυπαρίσσου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Κυπάρισσο | Kyparissos phone - dialing code.

Περισσότερα »

Αγναντερή Κιλελέρ. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 241

Αγναντερή Κιλελέρ. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 241 ● Agnanterh Larisas Thessalia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

2410 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Αγναντερής. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Αγναντερή | Agnanteri phone - dialing code.

Περισσότερα »

Δοξαράς Κιλελέρ. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 241

Δοξαράς Κιλελέρ. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 241 ● Doksaras Larisas Thessalia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

2410 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Δοξαρά. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στον Δοξαρά | Doxaras phone - dialing code.

Περισσότερα »

Μοσχοχώρι Κιλελέρ. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 241

Μοσχοχώρι Κιλελέρ. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 241 ● Mosxoxori Larisas Thessalia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

2410 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Μοσχοχωρίου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Μοσχοχώρι | Mosxoxori phone - dialing code.

Περισσότερα »

Νέα Λεύκη Κιλελέρ. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 241

Νέα Λεύκη Κιλελέρ. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 241 ● Nea Leykh Larisas Thessalia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

2410 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Νέας Λεύκης. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Νέα Λεύκη | Nea Leyki phone - dialing code.

Περισσότερα »

Άγιος Γεώργιος Κιλελέρ. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 241

Άγιος Γεώργιος Κιλελέρ. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 241 ● Agios Georgios Krannonos Larisas Thessalia | Map Phone Code

2410 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Αγίου Γεωργίου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στον Άγιο Γεώργιο | Agios Georgios phone - dialing code.

Περισσότερα »

Ψυχικό Κιλελέρ. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 241

Ψυχικό Κιλελέρ. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 241 ● Psuxiko Larisas Thessalia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

2410 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Ψυχικού. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Ψυχικό | Psyxiko phone - dialing code.

Περισσότερα »

Δίλοφο Κιλελέρ. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 241

Δίλοφο Κιλελέρ. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 241 ● Dilofo Nikaias Larisas Thessalia Phone Code | Map Phone Code

2410 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Διλόφου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Δίλοφο | Dilofo phone - dialing code.

Περισσότερα »

Μόδεστος Κιλελέρ. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 241

Μόδεστος Κιλελέρ. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 241 ● Modestos Larisas Thessalia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

2410 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Μοδέστου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στον Μόδεστο | Modestos phone - dialing code.

Περισσότερα »

Μεσορράχη Κιλελέρ. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 241

Μεσορράχη Κιλελέρ. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 241 ● Mesorraxh Larisas Thessalia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

2410 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Μεσορράχης. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Μεσορράχη | Mesorraxi phone - dialing code.

Περισσότερα »