2410 ● Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου | Λάρισα Θεσσαλίας

2410 - Λάρισα Θεσσαλίας. Περιοχές με υπεραστικό κωδικό κλήσης (ΕΚΠ) «241» ● Larisa Thessalias dialing code

Υπεραστικός κωδικός κλήσης 2410 για τα σταθερά τηλέφωνα στην περιοχή Λάρισα Θεσσαλίας της Γεωγραφικής Ζώνης «24» (Περιφέρεια Θεσσαλίας ● Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας). Αριθμοδότηση, γεωγραφικός αριθμός, σταθερή τηλεφωνία κλπ περιοχών στους Δήμους Κιλελέρ και Λάρισας ● Larisa Thessalias in Greece. Telephone area – dialing code

Βούναινα Κιλελέρ. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 241

Βούναινα Κιλελέρ. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 241 ● Vounaina Larisas Thessalia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

2410 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) των Βουναίνων. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στα Βούναινα | Vounaina phone - dialing code.

Περισσότερα »

Καλό Νερό Κιλελέρ. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 241

Καλό Νερό Κιλελέρ. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 241 ● Kalo Nero Larisas Thessalia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

2410 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Καλού Νερού. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Καλό Νερό | Kalo Nero phone - dialing code.

Περισσότερα »

Μέλισσα Κιλελέρ. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 241

Μέλισσα Κιλελέρ. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 241 ● Melissa Larisas Thessalia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

2410 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Μέλισσας. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Μέλισσα | Melissa phone - dialing code.

Περισσότερα »

Κουλούρι Λάρισας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 241

Κουλούρι Λάρισας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 241 ● Koulouri Larisas Thessalia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

2410 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Κουλουρίου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Κουλούρι | Koulouri phone - dialing code.

Περισσότερα »

Σοφό Κιλελέρ. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 241

Σοφό Κιλελέρ. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 241 ● Sofo Larisas Thessalia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

2410 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Σοφού. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Σοφό | Sofo phone - dialing code.

Περισσότερα »

Χαρά Κιλελέρ. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 241

Χαρά Κιλελέρ. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 241 ● Xara Larisas Thessalia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

2410 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Χαράς. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Χαρά | Xara phone - dialing code.

Περισσότερα »

Μικρό Βουνό Κιλελέρ. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 241

Μικρό Βουνό Κιλελέρ. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 241 ● Mikro Vouno Larisas Thessalia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

2410 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Μικρού Βουνού. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Μικρό Βουνό | Mikro Vouno phone - dialing code.

Περισσότερα »

Αμυγδαλιά Λάρισας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 241

Αμυγδαλιά Λάρισας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 241 ● Amugdalia Larisas Thessalia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

2410 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Αμυγδαλιάς. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Αμυγδαλιά | Amygdalea phone - dialing code.

Περισσότερα »

Μαυροβούνι Κιλελέρ. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 241

Μαυροβούνι Κιλελέρ. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 241 ● Mayrovouni Larisas Thessalia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

2410 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Μαυροβουνίου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Μαυροβούνι | Mayrovouni phone - dialing code.

Περισσότερα »

Αχίλλειο Κιλελέρ. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 241

Αχίλλειο Κιλελέρ. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 241 ● Axilleio Nikhs Larisas Thessalia Phone Code | Map Phone Code

2410 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Αχιλλείου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Αχίλλειο | Axilleio phone - dialing code.

Περισσότερα »