2410 ● Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου | Λάρισα Θεσσαλίας

2410 - Λάρισα Θεσσαλίας. Περιοχές με υπεραστικό κωδικό κλήσης (ΕΚΠ) «241» ● Larisa Thessalias dialing code

Υπεραστικός κωδικός κλήσης 2410 για τα σταθερά τηλέφωνα στην περιοχή Λάρισα Θεσσαλίας της Γεωγραφικής Ζώνης «24» (Περιφέρεια Θεσσαλίας ● Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας). Αριθμοδότηση, γεωγραφικός αριθμός, σταθερή τηλεφωνία κλπ περιοχών στους Δήμους Κιλελέρ και Λάρισας ● Larisa Thessalias in Greece. Telephone area – dialing code

Ραχούλα Λάρισας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 241

Ραχούλα Λάρισας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 241 ● Raxoula Larisas Thessalia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

2410 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Ραχούλας. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Ραχούλα | Rachoula phone - dialing code.

Περισσότερα »

Νέες Καρυές Κιλελέρ. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 241

Νέες Καρυές Κιλελέρ. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 241 ● Nees Karues Larisas Thessalia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

2410 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) των Νέων Καρυών. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στις Νέες Καρυές | Nees Karyes phone - dialing code.

Περισσότερα »

Νέο Περιβόλι Κιλελέρ. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 241

Νέο Περιβόλι Κιλελέρ. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 241 ● Neo Perivoli Larisas Thessalia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

2410 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Νέου Περιβολίου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Νέο Περιβόλι | Neo Perivoli phone - dialing code.

Περισσότερα »

Μύρα Κιλελέρ. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 241

Μύρα Κιλελέρ. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 241 ● Mura Larisas Thessalia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

2410 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) των Μύρων. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στα Μύρα | Myra phone - dialing code.

Περισσότερα »

Ελευθέριο Κιλελέρ. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 241

Ελευθέριο Κιλελέρ. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 241 ● Eleytherio Larisas Thessalia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

2410 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Ελευθερίου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Ελευθέριο | Eleftherio phone - dialing code.

Περισσότερα »

Κουτσόχερο Λάρισας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 241

Κουτσόχερο Λάρισας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 241 ● Koutsoxero Larisas Thessalia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

2410 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Κουτσόχερου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Κουτσόχερο | Koutsochero phone - dialing code.

Περισσότερα »

Σωτήριο Κιλελέρ. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 241

Σωτήριο Κιλελέρ. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 241 ● Sothrio Larisas Thessalia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

2410 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Σωτηρίου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Σωτήριο | Sotirio phone - dialing code.

Περισσότερα »

Μελία Κιλελέρ. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 241

Μελία Κιλελέρ. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 241 ● Melia Larisas Thessalia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

2410 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Μελίας. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Μελία | Melia phone - dialing code.

Περισσότερα »

Νίκη Κιλελέρ. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 241

Νίκη Κιλελέρ. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 241 ● Nikh Larisas Thessalia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

2410 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Νίκης. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Νίκη | Niki phone - dialing code.

Περισσότερα »

Λουτρό Λάρισας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 241

Λουτρό Λάρισας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 241 ● Loutro Koiladas Larisas Thessalia Phone Code | Map Phone Code

2410 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Λουτρού. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Λουτρό | Loutro phone - dialing code.

Περισσότερα »