23970 ● Υπεραστικός κωδικός τηλεφώνου | Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης

23970 - Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης. Περιοχές με υπεραστικό κωδικό κλήσης «2397» ● Asprovalta dialing code

Υπεραστικός κωδικός κλήσης 23970 για τα σταθερά τηλέφωνα στην περιοχή Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης της Γεωγραφικής Ζώνης «23» (Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ● Μεγαλύτερο μέρος Ν. Φλώρινας). Αριθμοδότηση, γεωγραφικός αριθμός, σταθερή τηλεφωνία κλπ περιοχών στον Δήμο Βόλβης ● Asprovalta Thessalonikis in Greece. Telephone area – dialing code

Σταυρός Βόλβης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2397

Σταυρός Βόλβης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2397 ● Stayros Thessalonikhs Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

23970 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Σταυρού. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στον Σταυρό | Stavros phone - dialing code.

Περισσότερα »

Ασπροβάλτα Βόλβης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2397

Ασπροβάλτα Βόλβης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2397 ● Asprovalta Thessalonikhs Makedonia Phone Code | Map Phone Code

23970 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Ασπροβάλτας. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Ασπροβάλτα | Asprovalta phone - dialing code.

Περισσότερα »

Νέα Βρασνά Βόλβης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2397

Νέα Βρασνά Βόλβης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2397 ● Nea Vrasna Thessalonikhs Makedonia Phone Code | Map Phone Code

23970 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) των Νέας Βρασνών. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στα Νέα Βρασνά | Vrasna phone - dialing code.

Περισσότερα »

Νέα Μάδυτος Βόλβης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2397

Νέα Μάδυτος Βόλβης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2397 ● Nea Madutos Thessalonikhs Makedonia Phone Code | Map Phone Code

23970 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Νέας Μαδύτου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Νέα Μάδυτο | Nea Madytos phone - dialing code.

Περισσότερα »

Άνω Σταυρός Βόλβης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2397

Άνω Σταυρός Βόλβης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2397 ● Ano Stayros Thessalonikhs Makedonia Phone Code | Map Phone Code

23970 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Άνω Σταυρού. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στον Άνω Σταυρό | Ano Stavros phone - dialing code.

Περισσότερα »

Μικρή Βόλβη Μακεδονίας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2397

Μικρή Βόλβη Μακεδονίας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2397 ● Mikrh Volvh Thessalonikhs Makedonia Phone Code | Map Phone Code

23970 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Μικρής Βόλβης. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Μικρή Βόλβη | Mikri Volvi phone - dialing code.

Περισσότερα »

Ρεντίνα Βόλβης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2397

Ρεντίνα Βόλβης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2397 ● Rentina Thessalonikhs Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

23970 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Ρεντίνας. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Ρεντίνα | Rentina phone - dialing code.

Περισσότερα »

Μόδι Βόλβης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2397

Μόδι Βόλβης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2397 ● Modi Thessalonikhs Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

23970 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Μοδίου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Μόδι | Modi phone - dialing code.

Περισσότερα »

Απολλωνία Βόλβης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2397

Απολλωνία Βόλβης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2397 ● Apollonia Thessalonikhs Makedonia Phone Code | Map Phone Code

23970 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Απολλωνίας. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Απολλωνία | Apollonia phone - dialing code.

Περισσότερα »

Βρασνά Βόλβης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2397

Βρασνά Βόλβης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2397 ● Vrasna Thessalonikhs Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

23970 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) των Βρασνών. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στα Βρασνά | Vrasna phone - dialing code.

Περισσότερα »