23950 ● Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου | Σοχός Θεσσαλονίκης

23950 - Σοχός Θεσσαλονίκης. Περιοχές με υπεραστικό κωδικό κλήσης «2395» ● Soxos Thessalonikis dialing code

Υπεραστικός κωδικός κλήσης 23950 για τα σταθερά τηλέφωνα στην περιοχή Σοχός Θεσσαλονίκης της Γεωγραφικής Ζώνης «23» (Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ● Μεγαλύτερο μέρος Ν. Φλώρινας). Αριθμοδότηση, γεωγραφικός αριθμός, σταθερή τηλεφωνία κλπ περιοχών στους Δήμους Βόλβης και Λαγκαδά ● Soxos Thessalonikis in Greece. Telephone area – dialing code

Σοχός Λαγκαδά. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2395

Σοχός Λαγκαδά. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2395 ● Soxos Thessalonikhs Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

23950 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Σοχού. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στον Σοχό | Sochos phone - dialing code.

Περισσότερα »

Ασκός Λαγκαδά. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2395

Ασκός Λαγκαδά. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2395 ● Askos Thessalonikhs Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

23950 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Ασκού. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στον Ασκό | Askos phone - dialing code.

Περισσότερα »

Κρυονέρι Λαγκαδά. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2395

Κρυονέρι Λαγκαδά. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2395 ● Kruoneri Thessalonikhs Makedonia Phone Code | Map Phone Code

23950 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Κρυονερίου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Κρυονέρι | Kryoneri phone - dialing code.

Περισσότερα »

Αρέθουσα Βόλβης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2395

Αρέθουσα Βόλβης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2395 ● Arethousa Thessalonikhs Makedonia Phone Code | Map Phone Code

23950 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Αρέθουσας. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Αρέθουσα | Arethousa phone - dialing code.

Περισσότερα »

Μαυρούδα Βόλβης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2395

Μαυρούδα Βόλβης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2395 ● Mayrouda Thessalonikhs Makedonia Phone Code | Map Phone Code

23950 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Μαυρούδας. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Μαυρούδα | Mavrouda phone - dialing code.

Περισσότερα »

Στεφανινά Βόλβης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2395

Στεφανινά Βόλβης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2395 ● Stefanina Thessalonikhs Makedonia Phone Code | Map Phone Code

23950 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) των Στεφανινών. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στα Στεφανινά | Stefanina phone - dialing code.

Περισσότερα »

Ξηροπόταμος Βόλβης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2395

Ξηροπόταμος Βόλβης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2395 ● Kodikos Kshropotamos Thessalonikhs Makedonia | Map Phone Code

23950 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Ξηροποτάμου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στον Ξηροπόταμο | Xiropotamos phone - dialing code.

Περισσότερα »

Σκεπαστό Βόλβης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2395

Σκεπαστό Βόλβης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2395 ● Skepasto Thessalonikhs Makedonia Phone Code | Map Phone Code

23950 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Σκεπαστού. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Σκεπαστό | Skepasto phone - dialing code.

Περισσότερα »

Αυγή Λαγκαδά. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2395

Αυγή Λαγκαδά. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2395 ● Aygh Thessalonikhs Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

23950 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Αυγής. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Αυγή | Avgi phone - dialing code.

Περισσότερα »

Ανοιξιά Βόλβης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2395

Ανοιξιά Βόλβης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2395 ● Anoiksia Thessalonikhs Makedonia Phone Code | Map Phone Code

23950 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Ανοιξιάς. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Ανοιξιά | Anixia phone - dialing code.

Περισσότερα »