23940 ● Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου | Λαγκαδάς Θεσσαλονίκης

23940 - Λαγκαδάς Θεσσαλονίκης. Περιοχές με υπεραστικό κωδικό κλήσης «2394» ● Lagkadas Thessalonikis dialing code

Υπεραστικός κωδικός κλήσης 23940 για τα σταθερά τηλέφωνα στην περιοχή Λαγκαδάς Θεσσαλονίκης της Γεωγραφικής Ζώνης «23» (Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ● Μεγαλύτερο μέρος Ν. Φλώρινας). Αριθμοδότηση, γεωγραφικός αριθμός, σταθερή τηλεφωνία κλπ περιοχών στους Δήμους Λαγκαδά και Ωραιοκάστρου ● Lagkadas Thessalonikis in Greece. Telephone area – dialing code

Λαγκαδάς Θεσσαλονίκης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2394

Λαγκαδάς Θεσσαλονίκης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2394 ● Lagkadas Thessalonikhs Makedonia Phone Code | Map Phone Code

23940 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Λαγκαδά. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στον Λαγκαδά | Lagkadas phone - dialing code.

Περισσότερα »

Δρυμός Ωραιοκάστρου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2394

Δρυμός Ωραιοκάστρου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2394 ● Drumos Thessalonikhs Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

23940 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Δρυμού. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στον Δρυμό | Drymos phone - dialing code.

Περισσότερα »

Λαγυνά Λαγκαδά. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2394

Λαγυνά Λαγκαδά. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2394 ● Laguna Thessalonikhs Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

23940 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) των Λαγυνών. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στα Λαγυνά | Lagyna phone - dialing code.

Περισσότερα »

Λητή Ωραιοκάστρου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2394

Λητή Ωραιοκάστρου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2394 ● Lhth Thessalonikhs Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

23940 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Λητής. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Λητή | Liti phone - dialing code.

Περισσότερα »

Μελισσοχώρι Ωραιοκάστρου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2394

Μελισσοχώρι Ωραιοκάστρου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2394 ● Melissoxori Thessalonikhs Makedonia Phone Code | Map Phone Code

23940 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Μελισσοχωρίου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Μελισσοχώρι | Melissochori phone - dialing code.

Περισσότερα »

Καβαλλάρι Λαγκαδά. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2394

Καβαλλάρι Λαγκαδά. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2394 ● Kavallari Thessalonikhs Makedonia Phone Code | Map Phone Code

23940 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Καβαλλαρίου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Καβαλλάρι | Kavallari phone - dialing code.

Περισσότερα »

Άσσηρος Λαγκαδά. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2394

Άσσηρος Λαγκαδά. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2394 ● Asshros Thessalonikhs Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

23940 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Ασσήρου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Άσσηρο | Assiros phone - dialing code.

Περισσότερα »

Κολχικό Λαγκαδά. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2394

Κολχικό Λαγκαδά. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2394 ● Kolxiko Thessalonikhs Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

23940 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Κολχικού. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Κολχικό | Kolchiko phone - dialing code.

Περισσότερα »

Κριθιά Λαγκαδά. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2394

Κριθιά Λαγκαδά. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2394 ● Krithia Thessalonikhs Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

23940 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Κριθιάς. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Κριθιά | Krithia phone - dialing code.

Περισσότερα »

Ηράκλειο Λαγκαδά. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2394

Ηράκλειο Λαγκαδά. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2394 ● Hrakleio Thessalonikhs Makedonia Phone Code | Map Phone Code

23940 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Ηρακλείου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Ηράκλειο | Irakleio phone - dialing code.

Περισσότερα »