23930 ● Υπεραστικός κωδικός τηλεφώνου | Λαγκαδίκια Θεσσαλονίκης

23930 - Λαγκαδίκια Θεσσαλονίκης. Περιοχές με υπεραστικό κωδικό κλήσης «2393» ● Lagkadikia dialing code

Υπεραστικός κωδικός κλήσης 23930 για τα σταθερά τηλέφωνα στην περιοχή Λαγκαδίκια Θεσσαλονίκης της Γεωγραφικής Ζώνης «23» (Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ● Μεγαλύτερο μέρος Ν. Φλώρινας). Αριθμοδότηση, γεωγραφικός αριθμός, σταθερή τηλεφωνία κλπ περιοχών στους Δήμους Βόλβης και Λαγκαδά ● Lagkadikia Thessalonikis in Greece. Telephone area – dialing code

Ζαγκλιβέρι Λαγκαδά. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2393

Ζαγκλιβέρι Λαγκαδά. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2393 ● Zagkliveri Thessalonikhs Makedonia Phone Code | Map Phone Code

23930 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Ζαγκλιβερίου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Ζαγκλιβέρι | Zagliveri phone - dialing code.

Περισσότερα »

Νέα Απολλωνία Βόλβης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2393

Νέα Απολλωνία Βόλβης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2393 ● Kodikos Nea Apollonia Thessalonikhs Makedonia | Map Phone Code

23930 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Νέας Απολλωνίας. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Νέα Απολλωνία | Apollonia phone - dialing code.

Περισσότερα »

Άγιος Βασίλειος Λαγκαδά. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2393

Άγιος Βασίλειος Λαγκαδά. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2393 ● Klhsh Agios Vasileios Thessalonikhs Makedonia | Map Phone Code

23930 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Αγίου Βασιλείου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στον Άγιο Βασίλειο | Agios Vasileios dialing code.

Περισσότερα »

Γερακαρού Λαγκαδά. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2393

Γερακαρού Λαγκαδά. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2393 ● Gerakarou Thessalonikhs Makedonia Phone Code | Map Phone Code

23930 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Γερακαρούς. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Γερακαρού | Gerakarou phone - dialing code.

Περισσότερα »

Προφήτης Βόλβης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2393

Προφήτης Βόλβης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2393 ● Profhths Thessalonikhs Makedonia Phone Code | Map Phone Code

23930 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Προφήτη. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στον Προφήτη | Profitis phone - dialing code.

Περισσότερα »

Βασιλούδι Λαγκαδά. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2393

Βασιλούδι Λαγκαδά. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2393 ● Vasiloudi Thessalonikhs Makedonia Phone Code | Map Phone Code

23930 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Βασιλουδίου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Βασιλούδι | Vasiloudi phone - dialing code.

Περισσότερα »

Λαγκαδίκια Μακεδονίας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2393

Λαγκαδίκια Μακεδονίας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2393 ● Lagkadikia Thessalonikhs Makedonia Phone Code | Map Phone Code

23930 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) των Λαγκαδικίων. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στα Λαγκαδίκια | Lagkadikia phone - dialing code.

Περισσότερα »

Νυμφόπετρα Βόλβης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2393

Νυμφόπετρα Βόλβης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2393 ● Numfopetra Thessalonikhs Makedonia Phone Code | Map Phone Code

23930 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Νυμφόπετρας. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Νυμφόπετρα | Nymfopetra phone - dialing code.

Περισσότερα »

Στίβος Βόλβης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2393

Στίβος Βόλβης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2393 ● Stivos Thessalonikhs Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

23930 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Στίβου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στον Στίβο | Stivos phone - dialing code.

Περισσότερα »

Νικομηδινό Βόλβης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2393

Νικομηδινό Βόλβης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2393 ● Nikomhdino Thessalonikhs Makedonia Phone Code | Map Phone Code

23930 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Νικομηδινού. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Νικομηδινό | Nikomidino phone - dialing code.

Περισσότερα »