23910 ● Υπεραστικός κωδικός τηλεφώνου | Χαλκιδόνα Θεσσαλονίκης

23910 - Χαλκιδόνα Θεσσαλονίκης. Περιοχές με υπεραστικό κωδικό κλήσης «2391» ● Xalkidona Thessalonikis dialing code

Υπεραστικός κωδικός κλήσης 23910 για τα σταθερά τηλέφωνα στην περιοχή Χαλκιδόνα Θεσσαλονίκης της Γεωγραφικής Ζώνης «23» (Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ● Μεγαλύτερο μέρος Ν. Φλώρινας). Αριθμοδότηση, γεωγραφικός αριθμός, σταθερή τηλεφωνία κλπ περιοχών στους Δήμους Δέλτα, Πέλλας και Χαλκηδόνος ● Xalkidona Thessalonikis in Greece. Telephone area – dialing code

Κουφάλια Χαλκηδόνος. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2391

Κουφάλια Χαλκηδόνος. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2391 ● Koufalia Thessalonikhs Makedonia Phone Code | Map Phone Code

23910 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) των Κουφαλίων. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στα Κουφάλια | Koufalia phone - dialing code.

Περισσότερα »

Κύμινα Δέλτα. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2391

Κύμινα Δέλτα. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2391 ● Kumina Thessalonikhs Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

23910 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) των Κυμίνων. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στα Κύμινα | Kymina phone - dialing code.

Περισσότερα »

Χαλκηδόνα Θεσσαλονίκης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2391

Χαλκηδόνα Θεσσαλονίκης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2391 ● Xalkhdona Thessalonikhs Makedonia Phone Code | Map Phone Code

23910 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Χαλκηδόνας. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Χαλκηδόνα | Chalkidona phone - dialing code.

Περισσότερα »

Νέα Μάλγαρα Δέλτα. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2391

Νέα Μάλγαρα Δέλτα. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2391 ● Nea Malgara Thessalonikhs Makedonia Phone Code | Map Phone Code

23910 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) των Νέων Μαλγάρων. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στα Νέα Μάλγαρα | Nea Malgara phone - dialing code.

Περισσότερα »

Άδενδρο Χαλκηδόνος. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2391

Άδενδρο Χαλκηδόνος. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2391 ● Adendro Thessalonikhs Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

23910 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Άδενδρου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Άδενδρο | Adendro phone - dialing code.

Περισσότερα »

Άθυρα Πέλλας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2391

Άθυρα Πέλλας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2391 ● Athura Pellas Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

23910 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) των Αθύρων. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στα Άθυρα | Athyra phone - dialing code.

Περισσότερα »

Μικρό Μοναστήρι Χαλκηδόνος. Υπεραστικός κωδικός τηλεφώνου 2391

Μικρό Μοναστήρι Χαλκηδόνος. Υπεραστικός κωδικός τηλεφώνου 2391 ● Klhsh Mikro Monasthri Thessalonikhs Makedonia | Map Phone Code

23910 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Μικρού Μοναστηρίου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Μικρό Μοναστήρι | Mikro Monastiri dialing code.

Περισσότερα »

Λουδίας Χαλκηδόνος. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2391

Λουδίας Χαλκηδόνος. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2391 ● Loudias Thessalonikhs Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

23910 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Λουδία. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στον Λουδία | Loudias phone - dialing code.

Περισσότερα »

Ραχώνα Πέλλας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2391

Ραχώνα Πέλλας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2391 ● Raxona Pellas Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

23910 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Ραχώνας. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Ραχώνα | Raxona phone - dialing code.

Περισσότερα »

Βραχιά Δέλτα. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2391

Βραχιά Δέλτα. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2391 ● Vraxia Thessalonikhs Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

23910 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Βραχιάς. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Βραχιά | Vrachia phone - dialing code.

Περισσότερα »