23860 ● Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου | Αμύνταιο Φλώρινας

23860 - Αμύνταιο Φλώρινας. Περιοχές με υπεραστικό κωδικό κλήσης «2386» ● Amyntaio Florinas in Greece dialing code

Υπεραστικός κωδικός κλήσης 23860 για τα σταθερά τηλέφωνα στην περιοχή Αμύνταιο Φλώρινας της Γεωγραφικής Ζώνης «23» (Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ● Μεγαλύτερο μέρος Ν. Φλώρινας). Αριθμοδότηση, γεωγραφικός αριθμός, σταθερή τηλεφωνία κλπ περιοχών στον Δήμο Αμυνταίου ● Amyntaio Florinas in Greece. Telephone area – dialing code

Αμύνταιο Φλώρινας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2386

Αμύνταιο Φλώρινας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2386 ● Amuntaio Florinas Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

23860 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Αμυνταίου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Αμύνταιο | Amyntaio phone - dialing code.

Περισσότερα »

Λέχοβο Αμυνταίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2386

Λέχοβο Αμυνταίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2386 ● Lexovo Florinas Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

23860 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Λεχόβου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Λέχοβο | Lechovo phone - dialing code.

Περισσότερα »

Ξινό Νερό Αμυνταίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2386

Ξινό Νερό Αμυνταίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2386 ● Ksino Nero Florinas Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

23860 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Ξινού Νερού. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Ξινό Νερό | Xino Nero phone - dialing code.

Περισσότερα »

Άγιος Παντελεήμονας Αμυνταίου. Υπεραστικός κωδικός τηλεφώνου 2386

Άγιος Παντελεήμονας Αμυνταίου. Υπεραστικός κωδικός τηλεφώνου 2386 ● Kodikos Agios Pantelehmonas Florinas Makedonia | Map Phone Code

23860 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθν. Κωδ. Προορισμού) του Αγίου Παντελεήμονα. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στον Άγιο Παντελεήμονα | Agios Panteleimonas dialing code.

Περισσότερα »

Αετός Αμυνταίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2386

Αετός Αμυνταίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2386 ● Aetos Florinas Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

23860 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Αετού. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στον Αετό | Aetos phone - dialing code.

Περισσότερα »

Σκλήθρο Αμυνταίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2386

Σκλήθρο Αμυνταίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2386 ● Sklhthro Florinas Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

23860 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Σκλήθρου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Σκλήθρο | Sklithro phone - dialing code.

Περισσότερα »

Ανάληψη Αμυνταίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2386

Ανάληψη Αμυνταίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2386 ● Analhpsh Florinas Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

23860 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Ανάληψης. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Ανάληψη | Analipsi phone - dialing code.

Περισσότερα »

Βέγορα Αμυνταίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2386

Βέγορα Αμυνταίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2386 ● Vegora Florinas Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

23860 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) των Βεγόρων. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στα Βέγορα | Vegora phone - dialing code.

Περισσότερα »

Ανάργυροι Αμυνταίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2386

Ανάργυροι Αμυνταίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2386 ● Anarguroi Florinas Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

23860 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) των Αναργύρων. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στους Αναργύρους | Anargyroi phone - dialing code.

Περισσότερα »

Πεδινό Αμυνταίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2386

Πεδινό Αμυνταίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2386 ● Pedino Florinas Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

23860 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Πεδινού. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Πεδινό | Pedino phone - dialing code.

Περισσότερα »