23850 ● Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου | Φλώρινα Μακεδονίας

23850 - Φλώρινα Μακεδονίας. Περιοχές με υπεραστικό κωδικό κλήσης «2385» ● Florina Makedonias in Greece dialing code

Υπεραστικός κωδικός κλήσης 23850 για τα σταθερά τηλέφωνα στην περιοχή Φλώρινα Μακεδονίας της Γεωγραφικής Ζώνης «23» (Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ● Μεγαλύτερο μέρος Ν. Φλώρινας). Αριθμοδότηση, γεωγραφικός αριθμός, σταθερή τηλεφωνία κλπ περιοχών στους Δήμους Αμυνταίου, Πρεσπών και Φλώρινας ● Florina Makedonias in Greece. Telephone area – dialing code

Ανταρτικό Πρεσπών. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2385

Ανταρτικό Πρεσπών. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2385 ● Antartiko Florinas Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

23850 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Αντάρτικου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Ανταρτικό | Antartiko phone - dialing code.

Περισσότερα »

Ψαράδες Πρεσπών. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2385

Ψαράδες Πρεσπών. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2385 ● Psarades Florinas Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

23850 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) των Ψαράδων. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στους Ψαράδες | Psarades phone - dialing code.

Περισσότερα »

Βροντερό Πρεσπών. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2385

Βροντερό Πρεσπών. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2385 ● Vrontero Florinas Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

23850 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Βροντερού. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Βροντερό | Vrontero phone - dialing code.

Περισσότερα »

Πλατύ Πρεσπών. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2385

Πλατύ Πρεσπών. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2385 ● Platu Florinas Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

23850 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Πλατύ. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Πλατύ | Platy phone - dialing code.

Περισσότερα »

Μεσόκαμπος Φλώρινας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2385

Μεσόκαμπος Φλώρινας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2385 ● Mesokampos Florinas Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

23850 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Μεσοκάμπου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στον Μεσόκαμπο | Mesokampos phone - dialing code.

Περισσότερα »

Τριανταφυλλιά Φλώρινας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2385

Τριανταφυλλιά Φλώρινας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2385 ● Triantafullia Florinas Makedonia Phone Code | Map Phone Code

23850 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Τριανταφυλλιάς. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Τριανταφυλλιά | Triantafyllia phone - dialing code.

Περισσότερα »

Λεπτοκαρυές Φλώρινας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2385

Λεπτοκαρυές Φλώρινας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2385 ● Leptokarues Florinas Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

23850 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) των Λεπτοκαρυών. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στις Λεπτοκαρυές | Leptokaryes phone - dialing code.

Περισσότερα »

Εθνικό Φλώρινας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2385

Εθνικό Φλώρινας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2385 ● Ethniko Florinas Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

23850 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Εθνικού. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Εθνικό | Ethniko phone - dialing code.

Περισσότερα »

Καρυές Πρεσπών. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2385

Καρυές Πρεσπών. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2385 ● Karues Florinas Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

23850 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) των Καρυών. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στις Καρυές | Karyes phone - dialing code.

Περισσότερα »

Μικρολίμνη Πρεσπών. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2385

Μικρολίμνη Πρεσπών. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2385 ● Mikrolimnh Florinas Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

23850 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Μικρολίμνης. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Μικρολίμνη | Mikrolimni phone - dialing code.

Περισσότερα »