23850 ● Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου | Φλώρινα Μακεδονίας

23850 - Φλώρινα Μακεδονίας. Περιοχές με υπεραστικό κωδικό κλήσης «2385» ● Florina Makedonias in Greece dialing code

Υπεραστικός κωδικός κλήσης 23850 για τα σταθερά τηλέφωνα στην περιοχή Φλώρινα Μακεδονίας της Γεωγραφικής Ζώνης «23» (Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ● Μεγαλύτερο μέρος Ν. Φλώρινας). Αριθμοδότηση, γεωγραφικός αριθμός, σταθερή τηλεφωνία κλπ περιοχών στους Δήμους Αμυνταίου, Πρεσπών και Φλώρινας ● Florina Makedonias in Greece. Telephone area – dialing code

Υδρούσσα Φλώρινας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2385

Υδρούσσα Φλώρινας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2385 ● Ydroussa Florinas Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

23850 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Υδρούσσας. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Υδρούσσα | Ydroussa phone - dialing code.

Περισσότερα »

Παλαίστρα Φλώρινας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2385

Παλαίστρα Φλώρινας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2385 ● Palaistra Florinas Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

23850 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Παλαίστρας. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Παλαίστρα | Palaistra phone - dialing code.

Περισσότερα »

Άνω Καλλινίκη Φλώρινας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2385

Άνω Καλλινίκη Φλώρινας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2385 ● Ano Kallinikh Florinas Makedonia Phone Code | Map Phone Code

23850 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Άνω Καλλινίκης. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Άνω Καλλινίκη | Ano Kalliniki phone - dialing code.

Περισσότερα »

Νίκη Φλώρινας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2385

Νίκη Φλώρινας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2385 ● Nikh Florinas Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

23850 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Νίκης. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Νίκη | Niki phone - dialing code.

Περισσότερα »

Αχλάδα Φλώρινας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2385

Αχλάδα Φλώρινας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2385 ● Axlada Florinas Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

23850 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Αχλάδας. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Αχλάδα | Achlada phone - dialing code.

Περισσότερα »

Πολυπλάτανο Φλώρινας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2385

Πολυπλάτανο Φλώρινας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2385 ● Poluplatano Florinas Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

23850 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Πολυπλατάνου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Πολυπλάτανο | Polyplatano phone - dialing code.

Περισσότερα »

Δροσοπηγή Φλώρινας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2385

Δροσοπηγή Φλώρινας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2385 ● Drosophgh Florinas Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

23850 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Δροσοπηγής. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Δροσοπηγή | Drosopigi phone - dialing code.

Περισσότερα »

Κολχική Φλώρινας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2385

Κολχική Φλώρινας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2385 ● Kolxikh Florinas Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

23850 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Κολχικής. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Κολχική | Kolxiki phone - dialing code.

Περισσότερα »

Νέος Καύκασος Φλώρινας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2385

Νέος Καύκασος Φλώρινας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2385 ● Neos Kaykasos Florinas Makedonia Phone Code | Map Phone Code

23850 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Νέου Καυκάσου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στον Νέο Καύκασο | Neos Kaykasos phone - dialing code.

Περισσότερα »

Άνω Υδρούσσα Φλώρινας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2385

Άνω Υδρούσσα Φλώρινας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2385 ● Ano Ydroussa Florinas Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

23850 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Άνω Υδρούσσας. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Άνω Υδρούσσα | Ano Ydroussa phone - dialing code.

Περισσότερα »