23850 ● Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου | Φλώρινα Μακεδονίας

23850 - Φλώρινα Μακεδονίας. Περιοχές με υπεραστικό κωδικό κλήσης «2385» ● Florina Makedonias in Greece dialing code

Υπεραστικός κωδικός κλήσης 23850 για τα σταθερά τηλέφωνα στην περιοχή Φλώρινα Μακεδονίας της Γεωγραφικής Ζώνης «23» (Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ● Μεγαλύτερο μέρος Ν. Φλώρινας). Αριθμοδότηση, γεωγραφικός αριθμός, σταθερή τηλεφωνία κλπ περιοχών στους Δήμους Αμυνταίου, Πρεσπών και Φλώρινας ● Florina Makedonias in Greece. Telephone area – dialing code

Φλώρινα Μακεδονίας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2385

Φλώρινα Μακεδονίας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2385 ● Florina Makedonia Voreia Ellada Kodikos Klhshs | Map Phone Code

23850 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Φλώρινας. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Φλώρινα | Florina phone - dialing code.

Περισσότερα »

Μελίτη Φλώρινας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2385

Μελίτη Φλώρινας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2385 ● Melith Florinas Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

23850 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Μελίτης. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Μελίτη | Meliti phone - dialing code.

Περισσότερα »

Αμμοχώρι Φλώρινας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2385

Αμμοχώρι Φλώρινας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2385 ● Ammoxori Florinas Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

23850 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Αμμοχωρίου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Αμμοχώρι | Ammochori phone - dialing code.

Περισσότερα »

Αρμενοχώρι Φλώρινας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2385

Αρμενοχώρι Φλώρινας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2385 ● Armenoxori Florinas Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

23850 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Αρμενοχωρίου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Αρμενοχώρι | Armenochori phone - dialing code.

Περισσότερα »

Σιταριά Φλώρινας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2385

Σιταριά Φλώρινας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2385 ● Sitaria Florinas Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

23850 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Σιταριάς. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Σιταριά | Sitaria phone - dialing code.

Περισσότερα »

Κέλλα Αμυνταίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2385

Κέλλα Αμυνταίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2385 ● Kella Florinas Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

23850 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Κέλλας. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Κέλλα | Kella phone - dialing code.

Περισσότερα »

Βεύη Φλώρινας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2385

Βεύη Φλώρινας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2385 ● Veyh Florinas Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

23850 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Βεύης. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Βεύη | Vevi phone - dialing code.

Περισσότερα »

Παππαγιάννης Φλώρινας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2385

Παππαγιάννης Φλώρινας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2385 ● Pappagiannhs Florinas Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

23850 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Παππαγιάννη. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στον Παππαγιάννη | Pappagiannis phone - dialing code.

Περισσότερα »

Σκοπιά Φλώρινας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2385

Σκοπιά Φλώρινας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2385 ● Skopia Florinas Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

23850 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Σκοπιάς. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Σκοπιά | Skopia phone - dialing code.

Περισσότερα »

Ιτέα Φλώρινας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2385

Ιτέα Φλώρινας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2385 ● Itea Florinas Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

23850 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Ιτέας. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Ιτέα | Itea phone - dialing code.

Περισσότερα »