23840 ● Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου | Αριδαία Πέλλας

23840 - Αριδαία Πέλλας. Περιοχές με υπεραστικό κωδικό κλήσης (ΕΚΠ) «2384» ● Aridaia Pellas in Greece dialing code

Υπεραστικός κωδικός κλήσης 23840 για τα σταθερά τηλέφωνα στην περιοχή Αριδαία Πέλλας της Γεωγραφικής Ζώνης «23» (Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ● Μεγαλύτερο μέρος Ν. Φλώρινας). Αριθμοδότηση, γεωγραφικός αριθμός, σταθερή τηλεφωνία κλπ περιοχών στον Δήμο Αλμωπίας ● Aridaia Pellas in Greece. Telephone area – dialing code

Αριδαία Αλμωπίας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2384

Αριδαία Αλμωπίας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2384 ● Aridaia Pellas Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

23840 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Αριδαίας. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Αριδαία | Aridaia phone - dialing code.

Περισσότερα »

Πρόμαχοι Αλμωπίας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2384

Πρόμαχοι Αλμωπίας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2384 ● Promaxoi Pellas Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

23840 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) των Προμάχων. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στους Προμάχους | Promahi phone - dialing code.

Περισσότερα »

Εξαπλάτανος Αλμωπίας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2384

Εξαπλάτανος Αλμωπίας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2384 ● Eksaplatanos Pellas Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

23840 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Εξαπλατάνου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στον Εξαπλάτανο | Exaplatanos phone - dialing code.

Περισσότερα »

Λουτράκι Αλμωπίας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2384

Λουτράκι Αλμωπίας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2384 ● Loutraki Pellas Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

23840 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Λουτρακίου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Λουτράκι | Loutraki Pellas phone - dialing code.

Περισσότερα »

Άψαλος Αλμωπίας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2384

Άψαλος Αλμωπίας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2384 ● Apsalos Pellas Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

23840 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Αψάλου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Άψαλο | Apsalos phone - dialing code.

Περισσότερα »

Σωσάνδρα Αλμωπίας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2384

Σωσάνδρα Αλμωπίας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2384 ● Sosandra Pellas Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

23840 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Σωσάνδρας. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Σωσάνδρα | Sosandra phone - dialing code.

Περισσότερα »

Πολυκάρπι Αλμωπίας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2384

Πολυκάρπι Αλμωπίας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2384 ● Polukarpi Pellas Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

23840 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Πολυκαρπίου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Πολυκάρπι | Polykarpi phone - dialing code.

Περισσότερα »

Τσάκοι Αλμωπίας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2384

Τσάκοι Αλμωπίας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2384 ● Tsakoi Pellas Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

23840 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) των Τσάκων. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στους Τσάκους | Tsakoi phone - dialing code.

Περισσότερα »

Ξιφιανή Αλμωπίας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2384

Ξιφιανή Αλμωπίας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2384 ● Ksifianh Pellas Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

23840 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Ξιφιανής. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Ξιφιανή | Xifiani phone - dialing code.

Περισσότερα »

Βορεινό Αλμωπίας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2384

Βορεινό Αλμωπίας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2384 ● Voreino Pellas Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

23840 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Βορεινού. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Βορεινό | Voreino phone - dialing code.

Περισσότερα »