23820 ● Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου | Γιαννιτσά Πέλλας

23820 - Γιαννιτσά Πέλλας. Περιοχές με υπεραστικό κωδικό κλήσης «2382» ● Giannitsa Pellas in Greece dialing code

Υπεραστικός κωδικός κλήσης 23820 για τα σταθερά τηλέφωνα στην περιοχή Γιαννιτσά Πέλλας της Γεωγραφικής Ζώνης «23» (Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ● Μεγαλύτερο μέρος Ν. Φλώρινας). Αριθμοδότηση, γεωγραφικός αριθμός, σταθερή τηλεφωνία κλπ περιοχών στον Δήμο Πέλλας ● Giannitsa Pellas in Greece. Telephone area – dialing code

Κρώμνη Πέλλας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2382

Κρώμνη Πέλλας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2382 ● Oikismos Kromnh Pellas Makedonia Phone Code | Map Phone Code

23820 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Κρώμνης. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Κρώμνη | Kromni phone - dialing code.

Περισσότερα »

Ασβεσταριό Πέλλας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2382

Ασβεσταριό Πέλλας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2382 ● Kodikos Oikismos Asvestario Pellas Makedonia | Map Phone Code

23820 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Ασβεσταριού. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Ασβεσταριό | Asvestario phone - dialing code.

Περισσότερα »