23820 ● Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου | Γιαννιτσά Πέλλας

23820 - Γιαννιτσά Πέλλας. Περιοχές με υπεραστικό κωδικό κλήσης «2382» ● Giannitsa Pellas in Greece dialing code

Υπεραστικός κωδικός κλήσης 23820 για τα σταθερά τηλέφωνα στην περιοχή Γιαννιτσά Πέλλας της Γεωγραφικής Ζώνης «23» (Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ● Μεγαλύτερο μέρος Ν. Φλώρινας). Αριθμοδότηση, γεωγραφικός αριθμός, σταθερή τηλεφωνία κλπ περιοχών στον Δήμο Πέλλας ● Giannitsa Pellas in Greece. Telephone area – dialing code

Αμπελιές Πέλλας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2382

Αμπελιές Πέλλας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2382 ● Ampelies Pellas Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

23820 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) των Αμπελιών. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στις Αμπελιές | Ambelies phone - dialing code.

Περισσότερα »

Ακρολίμνη Πέλλας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2382

Ακρολίμνη Πέλλας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2382 ● Akrolimnh Pellas Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

23820 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Ακρολίμνης. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Ακρολίμνη | Akrolimni phone - dialing code.

Περισσότερα »

Μελίσσι Πέλλας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2382

Μελίσσι Πέλλας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2382 ● Melissi Pellas Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

23820 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Μελισσιού. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Μελίσσι | Melissi phone - dialing code.

Περισσότερα »

Άγιος Λουκάς Πέλλας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2382

Άγιος Λουκάς Πέλλας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2382 ● Agios Loukas Pellas Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

23820 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Αγίου Λουκά. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στον Άγιο Λουκά | Agios Loukas phone - dialing code.

Περισσότερα »

Εσώβαλτα Πέλλας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2382

Εσώβαλτα Πέλλας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2382 ● Esovalta Pellas Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

23820 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) των Εσωβάλτων. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στα Εσώβαλτα | Esóvalta phone - dialing code.

Περισσότερα »

Παραλίμνη Πέλλας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2382

Παραλίμνη Πέλλας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2382 ● Paralimnh Pellas Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

23820 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Παραλίμνης. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Παραλίμνη | Paralimni phone - dialing code.

Περισσότερα »

Παλαιός Μυλότοπος Πέλλας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2382

Παλαιός Μυλότοπος Πέλλας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2382 ● Palaios Mulotopos Pellas Makedonia Phone Code | Map Phone Code

23820 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Παλαιού Μυλοτόπου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στον Παλαιό Μυλότοπο | Palaios Mylotopos dialing code.

Περισσότερα »

Σταυροδρόμι Πέλλας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2382

Σταυροδρόμι Πέλλας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2382 ● Stayrodromi Pellas Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

23820 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Σταυροδρομίου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Σταυροδρόμι | Stayrodromi phone - dialing code.

Περισσότερα »

Δυτικό Πέλλας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2382

Δυτικό Πέλλας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2382 ● Dutiko Pellas Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

23820 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Δυτικού. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Δυτικό | Dytiko phone - dialing code.

Περισσότερα »

Αχλαδοχώρι Πέλλας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2382

Αχλαδοχώρι Πέλλας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2382 ● Axladoxori Pellas Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

23820 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Αχλαδοχωρίου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Αχλαδοχώρι | Axladoxori phone - dialing code.

Περισσότερα »