23820 ● Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου | Γιαννιτσά Πέλλας

23820 - Γιαννιτσά Πέλλας. Περιοχές με υπεραστικό κωδικό κλήσης «2382» ● Giannitsa Pellas in Greece dialing code

Υπεραστικός κωδικός κλήσης 23820 για τα σταθερά τηλέφωνα στην περιοχή Γιαννιτσά Πέλλας της Γεωγραφικής Ζώνης «23» (Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ● Μεγαλύτερο μέρος Ν. Φλώρινας). Αριθμοδότηση, γεωγραφικός αριθμός, σταθερή τηλεφωνία κλπ περιοχών στον Δήμο Πέλλας ● Giannitsa Pellas in Greece. Telephone area – dialing code

Γιαννιτσά Πέλλας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2382

Γιαννιτσά Πέλλας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2382 ● Giannitsa Pellas Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

23820 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) των Γιαννιτσών. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στα Γιαννιτσά | Giannitsa phone - dialing code.

Περισσότερα »

Κρύα Βρύση Πέλλας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2382

Κρύα Βρύση Πέλλας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2382 ● Krua Vrush Pellas Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

23820 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Κρύας Βρύσης. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Κρύα Βρύση | Krya Vrysi phone - dialing code.

Περισσότερα »

Πέλλα Μακεδονίας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2382

Πέλλα Μακεδονίας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2382 ● Pella Makedonia Voreia Ellada Kodikos Klhshs | Map Phone Code

23820 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Πέλλας. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Πέλλα | Pella phone - dialing code.

Περισσότερα »

Νέος Μυλότοπος Πέλλας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2382

Νέος Μυλότοπος Πέλλας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2382 ● Neos Mulotopos Pellas Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

23820 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Νέου Μυλοτόπου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στον Νέο Μυλότοπο | Neos Mylotopos phone - dialing code.

Περισσότερα »

Γαλατάδες Πέλλας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2382

Γαλατάδες Πέλλας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2382 ● Galatades Pellas Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

23820 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) των Γαλατάδων. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στους Γαλατάδες | Galatades phone - dialing code.

Περισσότερα »

Καρυώτισσα Πέλλας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2382

Καρυώτισσα Πέλλας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2382 ● Karuotissa Pellas Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

23820 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Καρυώτισσας. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Καρυώτισσα | Karyotissa phone - dialing code.

Περισσότερα »

Νέα Πέλλα Μακεδονίας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2382

Νέα Πέλλα Μακεδονίας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2382 ● Nea Pella Makedonia Voreia Ellada Phone Code | Map Phone Code

23820 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Νέας Πέλλας. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Νέα Πέλλα | Nea Pella phone - dialing code.

Περισσότερα »

Αραβησσός Πέλλας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2382

Αραβησσός Πέλλας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2382 ● Aravhssos Pellas Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

23820 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Αραβησσού. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Αραβησσό | Aravissos phone - dialing code.

Περισσότερα »

Παλαίφυτο Πέλλας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2382

Παλαίφυτο Πέλλας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2382 ● Palaifuto Pellas Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

23820 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Παλαιφύτου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Παλαίφυτο | Palaifyto phone - dialing code.

Περισσότερα »

Αξός Πέλλας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2382

Αξός Πέλλας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2382 ● Aksos Pellas Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

23820 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Αξού. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Αξό | Axos phone - dialing code.

Περισσότερα »