23810 ● Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου | Έδεσσα Πέλλας

23810 - Έδεσσα Πέλλας. Περιοχές με υπεραστικό κωδικό κλήσης (ΕΚΠ) «2381» ● Edessa Pellas in Greece dialing code

Υπεραστικός κωδικός κλήσης 23810 για τα σταθερά τηλέφωνα στην περιοχή Έδεσσα Πέλλας της Γεωγραφικής Ζώνης «23» (Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ● Μεγαλύτερο μέρος Ν. Φλώρινας). Αριθμοδότηση, γεωγραφικός αριθμός, σταθερή τηλεφωνία κλπ περιοχών στους Δήμους Έδεσσας, Πέλλας και Σκύδρας ● Edessa Pellas in Greece. Telephone area – dialing code

Έδεσσα Πέλλας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2381

Έδεσσα Πέλλας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2381 ● Edessa Pellas Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

23810 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Έδεσσας. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Έδεσσα | Edessa phone - dialing code.

Περισσότερα »

Σκύδρα Πέλλας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2381

Σκύδρα Πέλλας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2381 ● Skudra Pellas Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

23810 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Σκύδρας. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Σκύδρα | Skydra phone - dialing code.

Περισσότερα »

Άρνισσα Έδεσσας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2381

Άρνισσα Έδεσσας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2381 ● Arnissa Pellas Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

23810 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Άρνισσας. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Άρνισσα | Arnissa phone - dialing code.

Περισσότερα »

Αρσένι Σκύδρας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2381

Αρσένι Σκύδρας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2381 ● Arseni Pellas Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

23810 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Αρσενίου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Αρσένι | Arseni phone - dialing code.

Περισσότερα »

Σεβαστιανά Σκύδρας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2381

Σεβαστιανά Σκύδρας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2381 ● Sevastiana Pellas Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

23810 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) των Σεβαστιανών. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στα Σεβαστιανά | Sevastiana phone - dialing code.

Περισσότερα »

Καλή Σκύδρας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2381

Καλή Σκύδρας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2381 ● Kalh Pellas Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

23810 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Καλής. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Καλή | Kali phone - dialing code.

Περισσότερα »

Ριζάρι Έδεσσας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2381

Ριζάρι Έδεσσας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2381 ● Rizari Pellas Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

23810 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Ριζαρίου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Ριζάρι | Rizari phone - dialing code.

Περισσότερα »

Καλύβια Σκύδρας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2381

Καλύβια Σκύδρας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2381 ● Kaluvia Pellas Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

23810 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) των Καλυβίων. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στα Καλύβια | Kalyvia phone - dialing code.

Περισσότερα »

Μάνδαλο Σκύδρας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2381

Μάνδαλο Σκύδρας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2381 ● Mandalo Pellas Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

23810 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Μανδάλου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Μάνδαλο | Mandalo phone - dialing code.

Περισσότερα »

Προφήτης Ηλίας Σκύδρας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2381

Προφήτης Ηλίας Σκύδρας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2381 ● Profhths Hlias Pellas Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

23810 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Προφήτη Ηλία. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στον Προφήτη Ηλία | Profitis Ilias phone - dialing code.

Περισσότερα »