23760 ● Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου | Στρατώνι Χαλκιδικής

23760 - Στρατώνι Χαλκιδικής. Περιοχές με υπεραστικό κωδικό κλήσης «2376» ● Stratoni Xalkidikis dialing code

Υπεραστικός κωδικός κλήσης 23760 για τα σταθερά τηλέφωνα στην περιοχή Στρατώνι Χαλκιδικής της Γεωγραφικής Ζώνης «23» (Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ● Μεγαλύτερο μέρος Ν. Φλώρινας). Αριθμοδότηση, γεωγραφικός αριθμός, σταθερή τηλεφωνία κλπ περιοχών στον Δήμο Αριστοτέλη ● Stratoni Xalkidikis in Greece. Telephone area – dialing code

Στρατώνι Αριστοτέλη. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2376

Στρατώνι Αριστοτέλη. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2376 ● Stratoni Xalkidikhs Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

23760 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Στρατωνίου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Στρατώνι | Stratoni phone - dialing code.

Περισσότερα »

Ολυμπιάδα Αριστοτέλη. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2376

Ολυμπιάδα Αριστοτέλη. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2376 ● Olumpiada Xalkidikhs Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

23760 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Ολυμπιάδας. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Ολυμπιάδα | Olympiada phone - dialing code.

Περισσότερα »

Στρατονίκη Αριστοτέλη. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2376

Στρατονίκη Αριστοτέλη. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2376 ● Stratonikh Xalkidikhs Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

23760 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Στρατονίκης. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Στρατονίκη | Stratoniki phone - dialing code.

Περισσότερα »

Στάγιρα Αριστοτέλη. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2376

Στάγιρα Αριστοτέλη. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2376 ● Stagira Xalkidikhs Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

23760 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) των Σταγίρων. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στα Στάγιρα | Stagira phone - dialing code.

Περισσότερα »

Κρυονέρι Αριστοτέλη. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2376

Κρυονέρι Αριστοτέλη. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2376 ● Kodikos Oikismos Kruoneri Xalkidikhs Makedonia | Map Phone Code

23760 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Κρυονερίου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Κρυονέρι | Kryoneri phone - dialing code.

Περισσότερα »

Ελευθερόνησος Αριστοτέλη. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2376

Ελευθερόνησος Αριστοτέλη. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2376 ● Nisaki Eleytheronhsos Xalkidikhs Makedonia | Map Phone Code

23760 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Ελευθερόνησου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Ελευθερόνησο | Eleytheronisos phone - dialing code.

Περισσότερα »