23720 ● Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου | Αρναία Χαλκιδικής

23720 - Αρναία Χαλκιδικής. Περιοχές με υπεραστικό κωδικό κλήσης «2372» ● Arnaia Xalkidikis in Greece dialing code

Υπεραστικός κωδικός κλήσης 23720 για τα σταθερά τηλέφωνα στην περιοχή Αρναία Χαλκιδικής της Γεωγραφικής Ζώνης «23» (Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ● Μεγαλύτερο μέρος Ν. Φλώρινας). Αριθμοδότηση, γεωγραφικός αριθμός, σταθερή τηλεφωνία κλπ περιοχών στον Δήμο Αριστοτέλη ● Arnaia Xalkidikis in Greece. Telephone area – dialing code

Μεγάλη Παναγία Αριστοτέλη. Υπεραστικός κωδικός τηλεφώνου 2372

Μεγάλη Παναγία Αριστοτέλη. Υπεραστικός κωδικός τηλεφώνου 2372 ● Megalh Panagia Xalkidikhs Makedonia Phone Code | Map Phone Code

23720 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Μεγάλης Παναγίας. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Μεγάλη Παναγία | Megali Panagia dialing code.

Περισσότερα »

Αρναία Αριστοτέλη. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2372

Αρναία Αριστοτέλη. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2372 ● Arnaia Xalkidikhs Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

23720 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Αρναίας. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Αρναία | Arnaia phone - dialing code.

Περισσότερα »

Παλαιοχώρι Αριστοτέλη. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2372

Παλαιοχώρι Αριστοτέλη. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2372 ● Palaioxori Xalkidikhs Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

23720 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Παλαιοχωρίου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Παλαιοχώρι | Palaiochori phone - dialing code.

Περισσότερα »

Στανός Αριστοτέλη. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2372

Στανός Αριστοτέλη. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2372 ● Stanos Xalkidikhs Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

23720 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Στανού. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στον Στανό | Stanos phone - dialing code.

Περισσότερα »

Νεοχώρι Αριστοτέλη. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2372

Νεοχώρι Αριστοτέλη. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2372 ● Neoxori Xalkidikhs Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

23720 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Νεοχωρίου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Νεοχώρι | Neoxori phone - dialing code.

Περισσότερα »

Βαρβάρα Αριστοτέλη. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2372

Βαρβάρα Αριστοτέλη. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2372 ● Varvara Xalkidikhs Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

23720 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Βαρβάρας. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Βαρβάρα | Varvara phone - dialing code.

Περισσότερα »

Γομάτι Αριστοτέλη. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2372

Γομάτι Αριστοτέλη. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2372 ● Gomati Xalkidikhs Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

23720 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Γοματίου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Γομάτι | Gomati phone - dialing code.

Περισσότερα »

Πυργαδίκια Αριστοτέλη. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2372

Πυργαδίκια Αριστοτέλη. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2372 ● Purgadikia Xalkidikhs Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

23720 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) των Πυργαδικίων. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στα Πυργαδίκια | Pyrgadikia phone - dialing code.

Περισσότερα »

Χρυσή Ακτή Αριστοτέλη. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2372

Χρυσή Ακτή Αριστοτέλη. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2372 ● Xrush Akth Xalkidikhs Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

23720 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Χρυσής Ακτής. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Χρυσή Ακτή | Xrysi Akti phone - dialing code.

Περισσότερα »

Άγιος Ιωάννης Πρόδρομος Αριστοτέλη. Κωδικός σταθερού τηλεφώνου 2372

Άγιος Ιωάννης Πρόδρομος Αριστοτέλη. Κωδικός σταθερού τηλεφώνου 2372 ● Agios Ioannhs Prodromos Xalkidikhs Makedonia | Map Phone Code

23720 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Ε.Κ.Π) του Αγίου Ιωάννη Προδρόμου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στον Άγιο Ιωάννη Πρόδρομο | Agios Ioannis Prodromos dialing code.

Περισσότερα »